Концепція кафедри

            

Кафедра менеджменту створена у 1994 році наказом ректора Полтавського кооперативного інституту № 73 від 17.11.1994 року як спеціальна випускаюча кафедра на факультеті економіки та менеджменту.

Концептуальна основа створення і діяльності кафедри визначається необхідністю розвитку наукового та освітнього напрямів, орієнтованих на підготовку висококваліфікованих фахівців з менеджменту в різних сферах бізнесу.

На кафедрі розроблена модель фахівця, в якій визначено вимоги до випускника через такі позиції:

Концепція діяльності кафедри базується на Концепції освітньої діяльності ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» підготовки фахівців з напряму "Менеджмент" та зі спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр та Концепції управління якістю освітньої діяльності Полтавського ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Концепція діяльності кафедри передбачає вирішення таких головних завдань:

Основними сферами діяльності кафедри є: