Конференції

          

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
«МЕНЕДЖМЕНТ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ»

яка відбу­деться 14 – 15 травня 2015 року.

Мета конференції – розробка теоретичних і прикладних основ із менеджменту розвитку соціально-економічних систем в умовах нової економіки.

  1. Менеджмент розвитку соціально-економічних систем.
  2. Управління регіональним розвитком в умовах нової економіки.
  3. Управління розвитком персоналу соціально-економічних систем, управління знаннями та менеджмент освіта.
  4. Інформаційно-комунікаційне забезпечення та інформаційні технології в менеджменті.
  5. Теорія та методологія державного управління.

Місце проведення: 

Полтавський університет економіки і торгівлі

Дата проведення: 

Четвер, П’ятниця 14-15 травня, 2015 - року

          

Інформація
 про проведення VІ міжнародної науково-практичної конференції
“Методологія та практика менеджменту у XXI столітті: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти”
26-27 квітня 2012 року
м. Полтава

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Сучасне зовнішнє середовище, в якому діють українські підприємства, є мінливим, конкурентно напруженим, інформаційно насиченим. За таких умов, керівники організацій повинні досконало володіти арсеналом інструментів і методів, що забезпечують прийняття раціональних рішень, належний розвиток і довгострокове виживання організацій.

Посилення уваги до вивчення методологічних і прикладних аспектів науки управління соціально-економічними процесами на сучасному етапі викликано зростанням ролі управління як чинника, що визначає рівень і темпи зростання ефективності суспільного виробництва; перетворенням управлінської праці на одну з масових і, водночас, складних професій, що вимагають спеціальної підготовки; необхідністю розвитку форм залучення громадських кіл до управління.

Однією з основних передумов успішного вирішення завдань, які стоять перед суспільством, є подальша професіоналізація управління як методологічна передумова підготовки менеджерів.

Цим і іншим проблемам присвячена VІ Міжнародна науково-практична конференція “Методологія та практика менеджменту в ХХІ столітті: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти”, яка проводилася 26-27 квітня 2012 року  на базі Полтавського університету економіки і торгівлі згідно з планом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Конференція розрахована на викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів, фахівців-практиків підприємств та організацій.

До участі в роботі конференції залучені провідні фахівці та вчені України, Росії, Білорусії, Латвії, Польщі, Грузії, Молдови, Азербайджану, Таджикистану, Туркменістану, США та ін., представники органів державної влади та самоврядування різних рівнів управління.

Участь у конференції прийняли 219 учасників.

Працювало сім секцій:

Міжнародний статус конференції підтверджено  участю представників наукових шкіл України, Росії, Білорусії, Латвії, Польщі, Грузії, Молдови, Азербайджану, Таджикистану, Туркменістану, Сполучених Штатів Америки. Це: Московський державний університет імені М.В. Ломоносова, Бєлгородський університет кооперації, економіки і права, Інститут регіональної економіки і соціального проектування (м. Волгоград), Білоруський державний економічний університет, Ягеллонський Університет (Польща), Кооперативно-торговий університет Молдови, університет Сухишвилі (Грузія), Бакінський слов’янський університет, Таджицький державний університет комерції, Національний інститут пустель, рослинного і тваринного світу (Туркменістан), Вища школа бізнесу (Латвія), Holyoke Community College (Massachusetts, USA)та інші.

Україна представлена учасниками з 19 областей. Це представники  48 вищих навчальних закладів.

Конференцію привітали:  ректор університету  - д.і.н., проф., Нестуля О.О.;  від органів місцевої влади та самоврядування – заступник голови Полтавської обласної ради, магістр суспільного розвитку Марченко Володимир Олександрович, заступник  голови Полтавської обласної державної адміністрації - керівник апарату облдержадміністрації Пархоменко Валерій Олексійович, начальник відділу з питань туризму і курортів Полтавської обласної державної адміністрації Оніщук Лариса Миколаївна.

Науковий статус конференції підтверджений заявкою про участь 38 докторів наук і професорів; 99 кандидатів наук, доцентів; 82 докторантів, аспірантів, асистентів.

Практичний статус конференції підтверджений участю керівників і спеціалістів різних рівнів управління організацій і підприємств з багатьох регіонів України. Позитивним фактором   у роботі конференції є активна участь студентів в її організації та проведенні, публікації результатів  наукових досліджень. В роботі конференції прийняли участь та опублікували результати своїх досліджень студенти Полтавського університету економіки і торгівлі.

За результатами конференції видано збірник тез доповідей учасників конференції.

          

Про участь студентів, молодих науковців та викладачів кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності у ІІІ Всеукраїнській науковій web-конференції молодих вчених „Особливості  розвитку регіонів України в нових економічних умовах”
(1 березня 2012 року)

З метою активізації науково-дослідної роботи студентів, молодих науковців та викладачів кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” вже третій рік виступає співініціатором проведення наукових web-конференцій молодих вчених спільно з науковцями Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Національного університету „Києво-Могилянська Академія”, Криворізьким економічним інститутом КНЕУ імені Вадими Гетьмана, Івано-Франківським інститутом менеджменту Тернопільського національного економічного університету.

Вищий навчальний закладу Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” на ІІІ Всеукраїнській науковій web-конференції представляли учасники секції „Управління соціально-економічним розвитком підприємств Полтавського регіону”.

У рамках заходу представлено вісімдесят одну доповідь учасників. Постійними та найбільш активними учасниками трьох поспіль конференцій були відзначені науковці кафедри – д.е.н., професор Маркіна І.А., доценти, к.е.н. – Шимановська-Діанич Л.М., Талалаєв В.О., Біловол Р.І., Гунченко М.В., Іванченко К.І., Лугівська О.П. Власенко В.А., Бондар О.В., Бакало Н.В., Рибалко-Рак Л.А., Таран-Лала О.М. аспіранти та асистенти –Дячков Д.В., Григоренко Є.О., Стеблянко-Авраменко М.С., Іванченко М.І., Лопушинська О.В., Михайлов О.О., Тягунова З.О., Тереховська В.І., Маховка В.М.

Особливого значення набуває участь у наукових web-конференціях молодих науковців – студентів – магістрів, що навчаються за фахом „Менеджмент організацій і адміністрування” та „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. В роботі конференції прийняли участь 57 студентів, зокрема – Кісіль О.М, Борисенко О.К., Бугаєнко В.Б., Сосницька О.А., Сьомич П.М., Дорожкіна І.В., Трухан В.О., Батій А.Ю., Захаревич Ю.С., Абрамова Ю.В., Буслаєва А.С., Печеник Д.І., Нечай Ю.М., Самойленко Я.Є., Новак Ю.С., Моргун С.С., Самусенко Д.В., Тягнієнко А.М., Усик М.І., Четуча Я.В., Лукіна О.Ю., Вовк К.Г., Ярмоленко Ю.С.

 ІІІ Всеукраїнська наукова web-конференція молодих вчених „Особливості  розвитку регіонів України в нових економічних умовах” проводилась за web-адресою  www.video.crimea.edu

          

Про участь студентів, молодих науковців та викладачів кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності у web-конференції „Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях” (3 березня 2011 року, м. Сімферополь)

З метою активізації науково-дослідної роботи студентів, молодих науковців та викладачів кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” виступила співініціатором проведення наукових web-конференцій молодих вчених. Молоді науковці Полтавщини разом із Радою молодих вчених АР Крим, Таврійським національним університетом імені В.І. Вернадського, Національним університетом „Києво-Могилянська Академія”, Криворізьким економічним інститутом КНЕУ імені Вадими Гетьмана, Іванофранківським інститутом менеджменту Тернопільського національного економічного університету 3 березня 2011 року проводили другу всеукраїнську web-конференцій молодих вчених „Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях”.

З привітальним словом до учасників web-конференції від „Полтавського університету економіки і торгівлі” звернулась завідувачка кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності, д.е.н., професор Маркіна І.А.

Вищий навчальний закладу Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” представляли учасники секції „Управління соціально-економічним розвитком підприємств Полтавського регіону”.

У рамках заходу були представлені тридцять чотири доповіді учасників, прийняли участь 55 учасників. Постійними та найбільш активними учасниками двох поспіль конференцій були відзначені науковці кафедри – д.е.н., професор Маркіна І.А., доценти, к.е.н. – Шимановська-Діанич Л.М., Талалаєв В.О., Біловол Р.І., Іванченко К.І., Лугівська О.П. Власенко В.А., Бондар О.В., Рибалко-Рак Л.А. аспіранти та асистенти – Поставна Л.П., Дячкова М.О., Авраменко М.С., Іванченко М.І., Лопушинська О.В., Філіна С.В., Кропивка Ю.Г. Особливого значення набуває участь у наукових web-конференціях молодих науковців – студентів – магістрів, що навчаються за фахом „Менеджмент організацій” та „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. В роботі конференції прийняли участь 25 студентів, зокрема – Портяна І.С., Боришкевич Т.В., Бровченко Д.С., Головко Т.В., Сапронова Н.М., Кумейко А.В., Овчар В.О., Магльований К.О., Масич О.Ю., Лазаренко Я.Ф., Мартиненко М.В., Міняйло Т. М., Мирна О.Ю., Маховка В.М., Сич М.Р., Пилипенко О.М., Скляр В.М., Склярова І.М., Ляпун А.Ф., Точілкіна З.П., Лисенко Д.В., Черевко Л.В., Недоріченко В.С., Тютюнник М.П., Ярошенко А.П.

В минулому році прийняли участь в проведенні Першої всеукраїнської наукової web-конференції молодих вчених „Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях” 16 науковців кафедри.

24-25 лютого 2011 року молоді науковці кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності прийняли участь у проведенні Міжнародної інтернет-конференції молодих вчених „Актуальні проблеми економіки, обліку та менеджменту” разом із Волинським інститутом економіки та менеджменту. В секціях „Управлінські, соціально-економічні та правові проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності та підприємств” та „Теоретичні та практичні аспекти менеджменту організацій в умовах економічної кризи” найбільш активними учасниками стали д.е.н., професор, завідувачка кафедри Маркіна І.А., к.е.н., доцент Іванченко К.І., к.е.н., старший викладач Остряніна С.В., аспіранти та асистенти кафедри - Тереховська В.І., Сафонова Н.Б., Іванченко М.І., Клавдієва Е.К., Філіна С.В., Билінська О.П. Серед студентів – магістрів спеціальностей „Менеджмент організацій” та „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” учасниками стали – Павленко Л., Павленко О., Огризько В., Мирна О.

Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності запрошує до майбутньої співпраці науковців та співробітників з інших кафедр університету.