Історія кафедри

          

Завідувачі кафедри в процесі розвитку

Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна,  доктор економічних наук, професор. Член двох спеціалізованих вчених рад з захисту докторських і кандидатських дисертацій, член підсекців Науково Методичноі Ради при Міністерстві освіти Украіни з Менеджменту. Закінчила Львівський торгово-економічний інститут у 1979 році, аспірантуру при Львівському торгово-економічному інституті у 1986 році, Полтавський кооперативний інститут у 1998 році, докторантуру при ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” у 2011 році. Автор понад 180 наукових та науково-методичних праць, з них 10 – навчальні посібники і монографії. Активно займається науково-дослідною роботою: очолює наукову школу кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності, здійснює керівництво дисертаційними роботами аспірантів і здобувачів, виступає розробником та керівником науково-дослідних тем на замовлення Ради Укоопспілки, Полтавської облдержадміністрації з проблем сучасного менеджменту. Під її керівництвом підготовлено та захищено 5 кандидатських дисертацій.