Новини кафедри

          

Аналіз
результатів анкетування студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітніх програм «Менеджмент», «Бізнес-адміністрування» ступеня бакалавр та «Менеджмент та адміністрування» і «Бізнес-адміністрування» ступеня магістр
за другий семестр 2020-2021 н.р.

В період з 10.05. - 16.05.21 р. серед студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітніх програм «Менеджмент», «Бізнес-адміністрування» ступеня бакалавр та «Менеджмент та адміністрування» і «Бізнес-адміністрування» ступеня магістр було проведено опитування щодо визначення потреб та ступеня задоволення здобувачів вищої освіти наданням освітніх послуг та роботою кафедри менеджменту ПУЕТ (Анкета на Google Диск).

Всього в опитуванні взяло участь 39 студентів денної форми навчання (95,8% опитаних) і 4,2% опитаних студенти заочної форми навчання, з них: 12,5 % - студенти ступеня «Магістр» і 87,5% студенти ступеня «Бакалавр»; 87,5 % студенти освітніх програм «Менеджмент» і «Менеджмент та адміністрування» і 12, 5 % освітніх програм «Бізнес-адміністрування».

Організацію освітнього процесу в цілому по університету за 10-ти бальною шкалою оцінили таким чином:
4-5 балів – 8,4 % опитаних;
7-8 балів – 16,6%;
9-балів – 33,3 %;
10 балів – 41,7% опитаних.

На запитання щодо участі в науковій діяльності університету та кафедри було дано такі відповіді:
31,3% - так беру;
44,4 % - ні не беру, через брак часу;
24,1 – ні не беру, це мені не цікаво;
0,2% - відповіли, що не беруть участь через те що викладачі не зацікавлюють у такій участі.

На запитання щодо функціонування наукових секцій в університеті та на кафедрі було дано такі відповіді:
54,6% - так, добре обізнаний;
30,8% - так, але мені не цікаво;
12,1% - недостатньо обізнаний;
2,5% - жодного разу не чув.

На запитання «Наскільки ви задоволені рівнем отриманих знань, умінь та практичних навичок» за десятибальною шкалою було отримано такі відповіді:
10 балів – 33,3 %
9 балів- 12,6%
8 балів- 33,3 %
7 балів-8,3%
5 балів-8,3%
4 бали- 4,2%

На запитання «Як Ви оцінюєте порядок вивчення дисциплін, план та графік освітнього процесу? Чи є він, на Вашу думку, логічним та послідовним?» за десятибальною шкалою було отримано такі відповіді:
10 балів –33,5 %
9 балів – 33,6%
8 балів- 16,3%
7 балів-8,3%
5 балів -8,3%

Серед проблем які найбільшою мірою ускладнюють процес навчання були відзначені такі:
брак часу – 29,2%;
пропуски занять через роботу – 12, 5 %
проблеми зі здоров,ям, сім,я -  8,3%
Проте 50% опитуваних повідомили що немає жодних проблем.

На запитання «При вивченні яких дисциплін виникають труднощі» було дано такі відповіді:
69% - трудношів не має і таких дисциплін не має;
31% вказали на такі дисципліни:
Економіка
Економічна теорія мікро- та макро- економіка
Сучасні інформаційні та комунікаційні технології
Практична психологія
Основи маркетингу

Але серед основних причин здебільшого вказали на значну кількість завдань.

На запитання «Яких викладачів (якість викладання, доброзичливість, тактовне відношення до студентів) Ви би оцінили на «відмінно»?»  було дані такі відповіді –
Всі викладачі.

Також окремо відзначили таких викладачів: Лозова О .В, Кужель Н.Л., Остряніна С.В., Гусаковська Т. О., Шимановська-Діанич Л. М., Сокуренко Т. С., Тягунова З. О., Кононенко Ж.А., Чайка І. П., Захаренко-Селезньова А. М., Барибіна Я. О., Верезомська С. Ж., Карпенко О. В., Бондар-Підгурська О.В., Власенко В.А.

Оцінка якості роботи кафедри менеджменту за десяти бальною шкалою була такою:
10 балів -  58,3% опитаних;
9 балів – 12, 5%;
8 балів - 12,5%;
6 балів – 12,5%
5 балів – 4,2% опитаних.

На запитання «Чи були випадки, коли викладачі кафедри поводилися грубо або не поважно?» було дано такі відповіді:
100 % - ні;

На запитання «Чи доводилось Вам чути про конкретні випадки корупції на кафедрі?» 100% - ні.

При оцінці якості дистанційних курсів за десятибальною шкалою оцінки розподілились таким чином:
10 балів – 37,5 %;
9 балів – 33,3%
8 балів – 8,3%;
7 балів – 12,5%  
6 балів – 4,2%.
5 балів – 4,2%

Серед дистанційних курсів які подобаються найбільшою мірою відзначили такі:
Фінанси, гроші та кредит
Основи менеджменту
Конролінг
Проектний менеджмент
Кроскультурний менеджмент
Менеджмент малого та середнього бізнесу
Управління ефективністю діяльності підприємств
Введення в професійну діяльність та історія менеджменту
Англійська мова.
Практична психологія
Тренінг «Створи свій стартап та управляй ним»
Основи маркетингу
Введення в професійну діяльність

На запитання «Що потрібно робити, на Ваш погляд, для поліпшення якості освітнього процесу, діяльності кафедри (напишіть свої пропозиції)?» були надані такі відповіді:
Все подобається
Все влаштовує
Все добре, поки що пропозицій немає
Більш якісно надавати матеріал студентам для навчання.
Освітній процес повинен бути сучасним, пов‘я заним із сучасними прикладами, нормалізованою системою оцінювання
Поліпшення мотивації , удосконалення курсів таким чином , щоб вони були більш інформативними
Більше заохочувати до навчання, та проводити цікаві лекції та практичні
Більше прикладів з життя

На запитання «Якщо б Ви знову вступали у ЗВО, то:»
66, 7% - відповіли – обрав би знову ПУЕТ і кафедру менеджменту;
8,2% - вказали, що вибрали б інший заклад освіти
16,5 % - сказали, що ім важко дати відповідь на це запитання.
4,3% - відповіли - взагалі б не отримував вищу освіту
4,3 % - відповіли - обрав би іншу спеціальність.

Таким чином, проведене у другому семестрі опитування, показало, що в цілому студенти досить високо оцінюють якість і рівень організації освітнього процесу в університеті і на кафедрі менеджменту. У порівнянні з попереднім опитуванням зникли такі відповіді як «Дуже високі вимоги викладачів, що заважає процесу навчання», та «Недосконалість організації освітнього процесу». Практично відсутні дистанційні курси які б не задовільняли студентів за якістю, значно підвищилась оцінка рівня якості дистанційних курсів. Студенти не відзначають випадків некоректної поведінки викладачів та випадків корупції.

І як підсумок, на запитання «Чи порекомендуєте Ви своїм знайомим навчатись на цій спеціальності в ПУЕТ?» було дано такі відповіді:
70,8% - так, звісно
25,8 % - можливо
3,4% - ні.

          

Не дивлячись на похмуру погоду на вулиці, в Полтавському університеті економіки і торгівлі по справжньому сонячно та тепло, адже сьогодні всі бажаючі мали змогу долучитися до урочистого відкриття Дня випускника університету.

В цей особливий день на кафедру Менеджменту завітало багато випускників ПКІ, ПУСКУ і ПУЕТ, серед яких Безверхий Кирило, Кужель Олександр, Оніпко Галина, Соколова Анна. Разом з нами, викладачами кафедри (більшість із яких також є випускниками рідного університету), вони поринули у спогади, пригадали  яскраві моменти студентського життя, поділитися своїми здобутками та досвідом. Окрім знань студентське життя подарувало випускникам корисні зв’язки, вірних друзів, а декому навіть родину.

Радіємо з того, що завітали до нас на гостину Іванюта Василь Фалимонович та  Тереховська Віта Іванівна – почесні працівники кафедри менеджменту, які завжди поряд з нами. Щира подяка вам за теплі слова та побажання.

Відчуваємо підтримку всіх, хто був з нами на зв’язку, але не зміг вийти в ефір через робочі моменти. Ми завжди чекаємо на вас у стінах рідної кафедри. Сподіваємося, що такі зустрічі випускників стануть щорічною доброю традицією, яка ще більше об’єднуватиме нашу дружню родину випускників кафедри Менеджменту.

          

7 квітня, на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради затвердили список студентів, які з 1 березня по 1 вересня отримуватимуть іменну стипендію.

Це студенти, які мають середній бал успішності не менше 4,5, та відзначилися особливими досягненнями у громадській роботі закладу вищої освіти або у сфері мистецтва, науки чи спорту.
Від нашого університету степендіатом став студент 5 курсу Інституту бізнесу та сучасних інформаційних технологій, спеціальності Менеджмент та адміністрування Войт Богдан Русланович

          

Традиційно навесні студенти ПУЕТ представляють результати своїх наукових досліджень у рамках Міжнародної наукової студентської конференції «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті». Цьогоріч молоді науковці також ділилися науковими ідеями в різних сферах досліджень.

Так, на пленарному засіданні конференції результати наукової роботи на тему «Корпоративна соціальна відповідальність ПУЕТ у контексті університетського лідерства» представив студент групи МЕН-21 Саленко Євген (науковий керівник – к.е.н., доц. Барибіна Я.О.).

Проблеми якості вищої освіти в нових умовах зацікавили Пятника Владислава та Гудько Анастасію (наукові керівники – д.е.н., проф. Шимановська-Діанич Л.М. та к.е.н., доц. Лозова О.В.), які виступили з доповідями на секції «Якість вищої освіти: проблеми, виклики перспективи».

В рамках конференції  також відбулося засідання секції «Менеджмент і підприємництво в умовах креативної економіки». За результатами проведених досліджень в цій сфері було представлено цікаві та змістовні доповіді, що викликали жваві дискусії серед учасників.

Особливо членами журі було відзначено доповіді Никоненко Аліни  (науковий керівник – Брацун А.О.), Бодаренко Ірини (науковий керівник – к.е.н., доц. Юрко І.В.), Тадейо Лайонела (науковий керівник – Білінська О.П.), Гігашвілі Едуарда (науковий керівник – Кужель Н.Л.), Гулько Наталії (науковий керівник – к.е.н., доц. Гусаковська Т.О.), Гімп Анастасії (науковий керівник – Брацун А.О.).

          

24 лютого 2021р. студенти спеціальності «Менеджмент» разом із доцентами кафедри менеджменту Гусаковською Т.О. та Барибіною Я.О. взяли участь в оглядово-тематичному семінарі «Захист об`єктів інтелектуальної власності – важлива частина сучасного бізнесу в умовах зони вільної торгівлі Україна-ЄС». Семінар було ініційовано Полтавською Торгово-промисловою палатою та КО «Інститут розвитку міста».

Під час семінару студенти мали можливість отримати цінні знання від практиків - Крайника А.М., патентного повіреного України, начальника відділу інтелектуальної власності Полтавської Торгово-промислової палати та Паренчука І.В., патентного повіреного України, спеціаліста з оцінки об'єктів інтелектуальної власності, директора ТОВ «Фірма «Унікон».

Під час семінару розглянули питання:

Було надзвичайно цікаво почути кейси з практики, розібрати ситуації, які відбувалися в професійний діяльності слухачів семінару.

          

Аналіз
результатів анкетування студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітніх програм «Менеджмент», «Бізнес-адміністрування» ступеня бакалавр та «Менеджмент та адміністрування» і «Бізнес-адміністрування» ступеня магістр

В період з 7.12. - 13.12.20 рр. серед студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітніх програм «Менеджмент», «Бізнес-адміністрування» ступеня бакалавр та «Менеджмент та адміністрування» і «Бізнес-адміністрування» ступеня магістр було проведено опитування щодо визначення потреб та ступеня задоволення здобувачів вищої освіти наданням освітніх послуг та роботою кафедри менеджменту ПУЕТ (Анкета на Google Диск).

Всього в опитуванні взяло участь 49 студентів денної форми навчання, з них: 24,5 % - студенти ступеня «Магістр» і 75,5% студенти ступеня «Бакалавр»; 93 % студенти освітніх програм «Менеджмент» і «Менеджмент та адміністрування» і 7% освітніх програм «Бізнес-адміністрування».

Організацію освітнього процесу в цілому по університету за 10-ти бальною шкалою оцінили таким чином:

5 балів – 3,4% опитаних;
7-8 балів – 34,4%;
9-балів – 34,5%;
10 балів - 27,6% опитаних.

На запитання щодо участі в науковій діяльності університету та кафедри було дано такі відповіді:

34,1% - так беру;
41,4 % - ні не беру, через брак часу;
24,1 – ні не беру, це мені не цікаво;
0,4% - відповіли, що не беруть участь через те що викладачі не зацікавлюють у такій участі.

На запитання щодо функціонування наукових секцій в університеті та на кафедрі було дано такі відповіді:

47,6% - так, добре обізнаний;
34,5% - так, але мені не цікаво;
14,1% - недостатньо обізнаний;
3,8% - жодного разу не чув.

Серед проблем які найбільшою мірою ускладнюють процес навчання були відзначені такі:

брак часу – 58,6%;
занадто вимогливі викладачі – 10,4%.
Проте 31% опитуваних повідомили що немає жодних проблем.

На запитання «При вивченні яких дисциплін виникають труднощі» було дано такі відповіді:

79% - трудношів не має і таких дисциплін не має;
21% вказали на такі дисципліни:
Економіка менеджменту
Вища математика
Право
Економтеорія, мікро- та макроекономіка
Українська мова
Управління бізнесом.

На запитання «Яких викладачів (якість викладання, доброзичливість, тактовне відношення до студентів) Ви би оцінили на «відмінно»?»  було дані такі відповіді –

Всіх.
Всі викладачі, які викладають предмети для моєї групи-є тактовними, дружелюбними, доброзичливими.
Вся кафедра менеджменту -це любов
Також окремо відзначили таких викладачів: Лозова О .В, Кужель Н.Л., Остряніна С.В., Гусаковська Т. О., Шимановська-Діанич Л. М., Власенко В. А., Рибалко-Рак Л. А., Чайка І. П. Крім того з інших кафедр відзначили: Трайно В., Бобух Н. М., Горбунову О. А..

Оцінка якості роботи кафедри менеджменту за десяти бальною шкалою була такою:

10 балів -  55,2% опитаних;
9 балів – 27, 6%;
8 балів - 13,8%;
6 балів – 3,4% опитаних.

На запитання «Чи були випадки, коли викладачі кафедри поводилися грубо або не поважно?» було дано такі відповіді:

89,3% - ні;
3,8% - так;
6,9% - бувало, але дуже рідко.

На запитання «Чи доводилось Вам чути про конкретні випадки корупції на кафедрі?» 100% - ні.

При оцінці якості дистанційних курсів за десятибальною шкалою оцінки розподілились таким чином:

9-10 балів – 72 %;
7-8 балів – 27,6%;
1 бал – 0,4%.

Серед дистанційних курсів які подобаються найбільшою мірою відзначили такі:

Основи менеджменту
Етика спілкування і комунікативні практики
Управления персоналом
Маркетинг
Українська мова
Тренінг «Розвиток креативності як чинник успіху»
Організація виробництва
Введення в професійу діяльність
Історія української державотворення
Тренінг: Шлях до успіху в менеджменті та бізнесі
Фінанси
Крім того було зазначено, що спдобались ті дистанційні курси в яких поданий теоретичний матеріал для самостійного вивчення, тому що не завжди є змога бути присутніми на заняттях через роботу.

На запитання «Що потрібно робити, на Ваш погляд, для поліпшення якості освітнього процесу, діяльності кафедри (напишіть свої пропозиції)?» були надані такі відповіді:

Все влаштовує;
На даний момент я не бачу недоліків тому навіть не знаю, що потрібно роти для поліпшення якості освітнього процесу,в діяльності кафедри
Все влаштовує, якість освіти в Університеті чудова
Більше заохочувати, давати творчі завдання, більше практичних завдань, та змінити підхід до лекційних занять (начиток)
На мій погляд, більшість практичних є марними, їх легко можна проводити в офлайн формі, так як інтернет не завжди дозволяє зайти на пару. Просто давати практичне завдання до кінця дня
Скажу про загальноуніверситетські. Знаю що електронний журнал в розробці. Хотілося б більше прозорості та ясності в предметах і щоб в дистанційному курсі реально були наші бали, адже багато хто їх туди не вносить.
При вивченні деяких дисциплін використовувати більше прикладів, а не лише теорію з книжки
Інтенсивне використання інтерективних технологій ("мозковий штурм")
Мотивувати , більш зацікавлювати студентів

На запитання «Якщо б Ви знову вступали ЗВО, то:»

82,8% - відповіли – обрав би знову ПУЕТ і кафедру менеджменту;
7,2% - вказали, що вибрали б інший заклад освіти в Україні або за кордоном
10,0% - сказали, що ім важко дати відповідь на це запитання.

          

По-різному провели полтавці день свого міста – 23 вересня. Хтось відвідував загальноміські заходи, такі як тематичні виставки, підготовлені спеціально до цієї події музеями і бібліотеками, невеликі концертні програми, запропоновані містянам, або просто насолоджувались гарною сонячною погодою у парках та скверах.

Студенти першого курсу спеціальностей «Менеджмент» і «Бізнес-адміністрування», які цього року вступили до Полтавського університету економіки і торгівлі, разом зі своїми кураторами Наталією Кужель та Інною Чайкою, з метою краще познайомитись вирішили провести цей святковий день ближче до природи. Вони усі разом вирушили у село Ковалівку та відвідали створений місцевими ентузіастами екопарк та чудовий пляж, за яким доглядають місцеві мешканці.

День видався насиченим на події і приємним на емоції. Після веселого спілкування з тваринами контактної частини екопарку на березі річки кожен розповідав щось цікаве про себе: чим живе, захоплюється, до чого прагне. З’ясувалось, що нове покоління студентства володіє багатьма талантами: спортивними, танцювальними, бісероплетінням і навіть досвідом написання проектів на місцевому рівні та втіленням їх у життя. Обговорили також плани на майбутнє щодо участі у студентському самоврядуванні ПУЕТ. Висновок однозначний – кафедра менеджменту задоволена і вже пишається своїми новими студентами, які гідно поповнили університетську родину.

          

14 вересня студентська родина кафедри менеджменту ПУЕТ стала ще більшою, креативнішою, багатшою на таланти та ідеї.   Ми познайомилися з нашими неймовірними першокурсниками і на всі 100 % готові до співпраці. 

Завідуюча кафедрою д.е.н., проф. Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна налаштувала дітей на позитив, гарант програми "Бізнес адміністрування" к.е.н., доцент Яніна Барибіна розповіла про практикоорієнтований підхід до навчання та зв'язки кафедри з бізнес-середововищем, що є важливим для професійного становлення майбутніх фахівців в галузі управління. А куратори - Інна Чайка та Наталія Кужель, провели перший інструктаж з адаптації до студентського життя.

          

Сьогодні, коли у нас, викладачів кафедри менеджменту, давно минув перший шок від запровадження карантинних заходів по всій країні, коли стало остаточно зрозумілим, що Полтавський університет економіки і торгівлі, завдяки великому досвіду організації і проведення дистанційних занять, набутому за ні багато, ні мало, більш ніж десятиріччя роботи (адже ще 2009 року він став одним з одинадцяти закладів вищої освіти України, які взяли участь у експерименті з  розробки і впровадження дистанційної форми навчання), готовий до такого виклику як неможливість проведення аудиторних занять, хочеться осмислити, як вся ця ситуація вплинула на нашу викладацьку і наукову діяльність, робочу атмосферу, колектив.

І стає очевидним, що міцний колектив, взаємоповага, дружба мотивують нас і допомагають пережити нелегкі для всіх українців часи у гарному настрої та з відмінними результатами. Зараз, наприкінці травня, коли позаду переважна більшість дистанційних лекцій і практичних занять, успішно складених студентами заліків і екзаменів, а цьогорічні випускники активно готуються до захисту своїх бакалаврських і магістерський робіт, саме час поглянути назад і усвідомити шлях, який пройдено, підбити невеликі підсумки для того, щоб активно рухатись далі.

Отже, ділимось з вами результатами викладачів кафедри менеджменту за «карантинний» період роботи:

1. Ми активно працювали над розробкою нових дистанційних курсів та розміщенням їх на університетській онлайн-платформі Moodle. Було розроблено і розміщено 13 таких курсів, з них п’ять – англійською мовою для іноземних студентів.

2. Ми високо оцінили можливість, надану  університетом, приєднатися до програми Coursera for Campus. Завдяки цьому був отриманий безкоштовний доступ до дистанційних курсів від провідних університетів світу за цікавим нам професійним спрямуванням: економіка, менеджмент, фінанси, іноземні мови, особистісний розвиток та ін. Викладачі кафедри вже успішно опанували 10 таких курсів, отримали сертифікати та продовжують навчання за новими.

3. Взагалі навчались ми за ці три місяці багато:

- доценти Тетяна Гусаковська і Леся Рибалко-Рак взяли участь у вебінарі «Emerging Trends in Management», організованого International Journal of Advance Study and Research Work. За підсумками навчання вони успішно склали тестування та отримали відповідні сертифікати;

- доцент Яніна Барибіна і викладач Наталія Кужель успішно опанували онлайн-курс «Ефективні комунікації для освітніх управлінців» від ГО «Смарт Освіта», а також продовжують навчання в Українській державній академії  післядипломної освіти та управління  на курсі «Туризм та управління відходами на природоохоронних територіях», а результати навчання допомагають їм удосконалювати власні навчальні курси;

- доцент Яніна Барибіна  також успішно пройшла навчання в рамках онлайн-тренінгу «Туристична екосистема цифрових інструментів» та отримала Сертифікат Державної агенції з розвитку туризму та курортів України. А ще вона жартома зазначає, що з травня 2020 року бачить діяльність кафедри менеджменту крізь призму червоного, жовтого, зеленого та синього кольорів – згідно методології DISK, яку освоїла  завдяки участі у практичному онлайн-тренінгу «Управління комунікацією у віртуальних командах» від ЄБРР та Центру інформаційної підтримки бізнесу (м Дніпро);

- доцент Інна Чайка разом з колегами з інших кафедр (Тетяною Костишиною, Світланою Нестулею, Юрієм Дзекуном, Василем Карманенком) пройшла чотириденний тренінг «Навчання дорослих з використанням онлайн інструментів» в рамках співпраці ГО «Центр освіти дорослих Полтавщини» з Представництвом DVV International в Україні та опанувала нові для себе інструменти і методики тренінгової роботи дистанційно;

- доцент Оксана Бондар-Підгурська успішно закінчила курс «Корпоративна соціальна відповідальність» від СSR Ukraine та отримала сертифікат;

- доцент Оксана Лозова опанувала курс від посольства Великої Британії в Україні «Project Managemeht in Culture Cource», що допоможе їй у вдосконаленні власного навчального курсу за цим напрямом.

4.  Також викладачі кафедри активно брали участь у науково-дослідних темах, науково-практичних конференціях в Україні й за кордоном, публікували статті у фахових наукових виданнях, монографіях. Допомагали своїм студентам підготувати доповіді на конференції. Так, лише доцент Світлана Остряніна підготувала за цей період шістьох студентів до участі у міжнародних конференціях, а з магістром спеціальності «Бізнес-адміністрування» Бердиченко І.О. наукову статтю «Управління маркетинговою діяльністю підприємства в умовах постійно змінного макросередовища», яку схвалено до друку у науковому журналі «Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». І в кожного з наших колег є такі напрацювання!

Тож коли є відчуття захищеності (а ми всі отримували заробітну плату весь цей час у повному обсязі), підтримки від колег (у нашому колективі сформувалась гарна традиція ділитися один з одним новою інформацією про освітні можливості) та того, що роботу кожного помічають і цінують, працюється із задоволенням навіть у трохи незвичних умовах, спричинених карантинними обмеженнями. 

          

Дистанційне навчання майбутніх менеджерів

Цьогоріч студенти 2 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» завершували вивчення дисципліни «Основи менеджменту» дистанційно. Майбутні менеджери як ніхто розуміють важливість вміння адаптуватися до мінливого середовища, обирати оптимальні канали комунікації, планувати та організовувати свою діяльність, мотивувати себе та інших, а також приймати виважені рішення. Володіння базовими управлінськими компетенціями вони показали, виконуючи завдання, передбачені програмою дисципліни. Іспит складено!

          

Майбутні магістри та бакалаври спеціальності "Менеджмент" зі своїми науковими керівниками продовжують працювати над підготовкою випускних кваліфікаційних робіт. Консультації щодо проведення наукових досліджень проводяться в режимі онлайн.

          

Практико-орієнтоване навчання студентів-менеджерів ПУЕТ у дії разом із компанією «Аврора»

Згідно  з концепцією практико-орієнтованого навчання 7 лютого 2020 року студентами спеціальності Менеджмент освітніх програм «Менеджмент і адміністрування», «Бізнес-адміністрування» було проведено виїзне практичне заняття  в Логістичному центрі «Сьогодні Аврора» Всеукраїнської мережі соціальних магазинів «Аврора».

Для студентів було цікавим дізнатися про  етапи становлення компанії «Аврора», починаючи з її  мети, а саме: «Надати кожному клієнту будь-який товар за найнижчою ціною», про політику ціноутворення: «Ціна – це виклик для команди «Аврора», вони роблять все можливе, щоб за певну ціну клієнт отримав більше, ніж будь-де. 

Компанія продає товари за найнижчими цінами та заробляє за рахунок товарообігу, а не за рахунок націнки. І цим сповідує відому філософію Кайдзен. Це японська практика, яка фокусується на безперервному вдосконаленні процесів виробництва, розроблення, допоміжних бізнес-процесів управління, а також у сіх аспектів життя організації.

Відповідно до філософії Кайдзен усі працівники компанії «Аврора» — від директора до звичайного робітника - задіяні в удосконаленні стандартизованих дій та процесів, що має на меті усунення втрат (ощадливе виробництво). Студенти мали можливість оволодіти основами японської практики, ґрунтуючись на досвіді компанії «Аврора», та перевірити теоретичні знання в реальних господарських умовах.

Даруй добро вільно! Це один із принципів «Аврори», яка має серце та здатна дарувати любов, а добро,Є зроблене від серця, – робить світ кращим! Саме тому компанія є лояльною до студентства та соціально відповідальною в бізнесі!!! Саме у студентах спеціальності «Менеджмент» освітніх програм «Менеджмент і адміністрування», «Бізнес-адміністрування» Компанія «Аврора» вбачає перспективні напрямки своєї діяльності.

Студенти та викладачі кафедри менеджменту висловлюють щиру подяку за приділену увагу керівництву комапані «Аврора» та за цінні  поради, знання, якими поділився Лев Анатолійович Жиденко. Сподіваємося в майбутньому на плідну співпрацю.

          

В рамках проведення ХLII Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства», 26 березня 2019 р. відбулося  засідання секції «Менеджмент розвитку соціально-економічних систем».

У конференції взяли участь студенти різних національностей, що дало змогу молодим науковцям продемонструвати свій науково-дослідний потенціал, досвід професійного і міжкультурного спілкування та обмін науковими ідеями з різних галузей досліджень.

За результатами  проведених досліджень учасниками було представлено цікаві та змістовні доповіді. Особливо членами журі було відзначено наступні доповіді:

І місце
Роль України як інноваційного драйверу: 10 українських стартапів, які визнав світ
Чижевська Софія Вікторівна, МЕН-31
(керівник – Бондар-Підгурська О.В., к.е.н., доцент)

ІІ місце
Risk management in an organisation
Брайт Куаіноо, БАангл-11
(керівник – Гуреєва М.Ю., асистент)

Невербальні комунікації при проведенні переговорів
Бойко Владислав Богданович, МЕН-11
(керівник – Кужель Н.Л., асистент)

ІІІ місце
Теорія обмежень як потужний підхід до управління бізнесом
Браніш Владислав Олександрович, МЕН-21
(керівник – Гусаковська Т.О., к.е.н., доцент)

Business ethics or corruption in India
Нішат Рангра, БАангл-51ПВ
(керівник – Чайка Інна Петрівна, к.е.н., доцент)

Вітаємо з перемогою та бажаємо нових наукових досягнень!

          

Знайомимо іноземних студентів-менеджерів з Україною ближче!

Кафедра менеджменту у своїй роботі зі студентами завжди прагне урізноманітнити навчальні заняття цікавими подіями за межами університету. Цього разу 9 жовтня 2018 року викладачі кафедри Світлана Філіна та Майя Гурєєва запропонували іноземним студентам з Азії та Африки відвідати  Екопарк Фельдмана під час проведення у ньому “Балу хризантем”. Студенти змогли ближче пізнати українську культуру, помилуватися краєвидами, оцінити  національну кухню.

          

В рамках проведення ХLI Міжнародної наукової студентської конференції  за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2017 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства», відбулося  засідання секції «ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ»

Вітаємо переможців!

На пленарному засіданні виступив Борисенко Владислав Віталійович, студент спеціальності БА-51м (заочна форма навчання) з доповіддю на тему  «Управління розвитком об’єднаних територіальних громад через активний екологічний туризм», (науковий керівник Барибіна Я.О., к.е.н., доцент)

Вітаємо переможців!!!!!!!!

І місце

Модель мотивації топ-менеджменту у корпораціях світу та України.
Пасько Ярина Олександрівна, МО-51
(керівник – Бондар-Підгурська О. В., к. е. н., доцент)

ІІ міце

З’їсти «жабеня» або принципи ефективної праці
Власенко Даря Сергіївна, МЕН-11
(керівник – Остряніна С. В., к. е. н., доцент)

ІІІ місце

Business Ethics in India
Rongali Yogeshwara Naga Venkata Keerthi Kanth,
5th year student majoring in «Business Administration» master’s degree.
(I. P. Chayka, PhD – scientific advisor)

          

Креативний підхід у формуванні майбутніх менеджерів

Креативний  підхід  є невід’ємним у формуванні майбутньої бізнес-еліти України і не лише. Під час навчального процесу студенти напряму «менеджмент» усвідомлюють стратегічне значення креативності для розвитку бізнесу через цикл професійних дисциплін не обмежуючись аудиторним навчанням. Для майбутніх переможців проектів, грантів, міжнародних програм  є цінними заняття, які проводяться спільно з Галереєю мистецтв ім.. Григорія Ярошенка, в рамках циклу навчальних екскурсій «Бізнес у мистецтві»  розкриваються особливості тонкощі таких питань як «Меценатство і соціальна відповідальність», «Музей як бізнес», «Менеджери у портретах» та інші.

Відтак, університет пишається здобутками креативних цілеспрямованих менеджерів, для яких відкритий світ.

          

Участь менеджерів ПУЕТ в програмі British Council  та Інституту Суспільних Ініціатив.

У Львові відбувся тренінг програми British Council спільно з Інститутом Суспільних Ініціатив в якому взяли участь  доцент кафедри менеджменту к.е.н., Яніна Барибіна та студенту 2 курсу напряму «Менеджмент» Максим Голиш.

Дана Програма Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку націлена на позитивні зміни в суспільстві та активізацію населення.

В рамках програми делегати ПУЕТ стали учасниками тренінгу Inclusive friendly за методикою програми «Активні Громадяни» від Британської Ради та Інституту Суспільних Ініціатив.

Завдяки тренінгу всі учасники отримали нові знання та компетенції з:

Крім того, програма дала можливість взяти участь у конкурсі міні-грантів до Британської ради (у рамках програми “Активні громадяни” Британська Рада надає міні-гранти на реалізацію соціальних проектів обсягом до 500 фунтів (15 000 грн.).

          

Вітаємо з успішним захистом дипломних магістерських робіт студентів  напряму «Менеджмент і адміністрування», який відбувся  27-28 лютогог 2018!!!!!

Перед Вами відкрилися тисячі доріг, але кожен з вас обере свій особистий життєвий шлях. Прямуйте по ньому твердо і впевнено, а успішно розпочати професійну діяльність Вам допоможуть знання, уміння та навички,  отримані у стінах нашого університету.

          

Участь менеджерів у «Програмі розвитку лідерського потенціалу університетів України»

У  січні 2018 р. відбувся робочий візит завідувачки кафедри менеджменту, доктора економічних наук, професора  Шимановської –Діанич Л.М. та  команди ПУЕТ до Університетів Великобританії, Портсмутського та Саутхемптонського, під час якого був детально вивчений процес практикоорієнтованого навчання британських студентів. Члени команди відвідали Інноваційний Хаб Університету Портсмуту, Центр зайнятості, бібліотеку. Також відбулися зустрічі з викладачами та студентами Портсмутської бізнес-школи і Центру дистанційної та післядипломної освіти. Під час візиту до Університету Саутхемптону команда ПУЕТ змогла ознайомитися з практичною підготовкою студентів різних факультетів у численних експериментальних та навчальних лабораторіях, а також дізнатися про розвиток зв’язків із виробничими підприємствами. 7 лютого 2018 р. у м.Києві відбувся підсумковий захід другого циклу «Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України», конвокація, під час якої команда презентувала результати роботи над проектом «Підготовка «Сендвіч-курсів» як інструмент розвитку лідерського потенціалу університету» і кожен член команди були нагороджені Сертифікатами Британської Ради.

У листопаді 2017 року команда ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», на чолі з ректора університету професором Нестулею О.О. та у складі завідувача кафедрою менеджменту професора Л.М.Шимановської-Діанич, доцента кафедри міжнародної економіки А.В.Артеменко, Т.О. Білобрової, А.М. Пожар та доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту М.О.Любимова,  а також студентки 4 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» А.Соколової виборола право брати участь у «Програмі розвитку лідерського потенціалу університетів України». Програма була реалізована за партнерства Інституту вищої освіти НАПН України та Британської Ради в Україні і команда університету брала участь з проектом «Підготовка «Сендвіч-курсів» як інструмент розвитку лідерського потенціалу університету».

Британська Рада впроваджує Програму з 2016 по 2019 рр. у партнерстві з Інститутом вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та Фундацією лідерства для вищої освіти (Велика Британія), а також за підтримки Міністерства освіти і науки України. Дана програма є інноваційним проектом з формування культури лідерства у вітчизняній вищій освіті і поєднує серію навчальних модулів від провідних тренерів Фундації лідерства у вищій освіті (Велика Британія), можливість здійснення навчального візиту до британського партнерського вузу, а також практику лідерського потенціалу у формі роботи над інституційним проектом змін.

Наша студентка, А. Соколова була активним учасником команди університету і протягом 2017-2018 рр., у рамках реалізації Програми відвідала всі заходи, зокрема навчальний модуль у форматі «5+2» компонента «Командне лідерство» («Team»).

          

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки № 1495 від 09.12.2016 р.  з метою подальшого підвищення якості підготовки фахівців, системного вдосконалення навчального процесу, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання 6-7 квітня 2017 р. на базі Луцького НТУ відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент».

Кафедру менеджменту на даному заході було гідно представлено магістром спеціальності «Менеджмент і адміністрування» Сеідовим Рустамом, який здобув 36 місце серед 130 учасників, що представляти 50 вищий навчальних закладів України.

          

Участь у міжнародному навчальному модулі "Соціальне підприємництво. Маркетинг та розвиток бренду" (м. Берлін (Німеччина), м. Варшава та м. Вроцлав (Польща)

Зараз як ніколи для України відчинені двері до багатьох європейських установ, організацій, можливостей та ініціатив. Кожен студент може взяти участь у різноманітних тренінгах, форумах, навчальних модулях, як в Україні, так і за кордоном.

Так, з 26 листопада - 2 грудня проходив міжнародний навчальний модуль "Соціальне підприємництво. Маркетинг та розвиток бренду" від Інституту лідерства та управління Українського католицького університету, в якому брала участь наша студентка, що навчається на 5-му курсі за спеціальністю бізнес-адміністрування, менеджмент – Рєпка Вікторія.                

Учасники мали змогу ознайомитись із кращими практиками та прикладами соціальних підприємств у Варшаві, Берліні та Вроцлаві. Навчання поєднало теоретичний та практичний аспекти. Серед організацій, з досвідом яких ознайомились учасники, – соціальне підприємство Ashoka, організація Фундація Академія Громадських Організацій (FAOO), Академія розвитку філантропії в Польщі (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce), Освітня фундація для демократії (Fundacja Edukacja dla Demokracji), Центр підтримки локальних ініціатив (Centrum Wspierania Aktywnosci Lokalnej, CAL), Thinkfarm Berlin, MitOst e.V., Social Impact Lab Berlin, Dycle - Diaper Cycle, Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, а також інші ініціативи.

«Мене вразила відкритість, простота керівників та головних активістів цих організацій. Наприклад, організація MitOst e.V. влаштувала  зустріч на парковці торгово центру у Берліні, бо просто не мала великого приміщення для проведення презентації. Ця подорож і знайомства зламали мої стереотипи про громадські організації Європи. Завжди здавалось, що там «і трава зеленіша», але ознайомившись з проектами та ініціативами хочу зазначити, що в Україні є ще крутіші ініціативи, проекти та лідери. Різниця у підтримці… В ЄС держави зацікавлені у фінансуванні таких установ. Але крім цього нашим організаціям не вистачає громадського визнання та підтримки.

Найбільше у Варшаві мене вразив Центр підтримки локальних ініціатив  (Centrum Wspierania Aktywnosci Lokalnej, CAL). Тільки уявіть за 2 роки його існування у ньому відбулося близько 4500 заходів! Це місце, де кожен може провести свій майстер-клас, воркшоп, навчити інших готувати свою коронну страву, знайти однодумців для здійснення проекту, безкоштовно зайнятися йогою, вивчити англійську, працювати у коворгінгу.

Для дітей там є безкоштовні розвиваючі заняття та імпровізований дитячий садок. Також люди там мають змогу і бажання спільно замовляти продукти за оптовими цінами. Активну участь у заходах беруть літні люди.  Мене вразило, що у Центрі є шухлядка, у яку кожен може покласти продукти, речі, щоб поділитись тим чого забагато, і взяти щось, коли на це є необхідність.

У Берліні ми завітали до Social Impact Lab Berlin. Це місце куди можна звернутися з бізнес-ідеєю та безкоштовно отримати консультації від провідних спеціалістів Німеччини. Організація допомагає створити концепт продукту та допомогти з пошуком коштів для реалізації. Кожен хто завітає може побачити куточок-виставку з успішно створеними продуктами: від різноманітних напоїв до книг та взуття.

Хочу пояснити що таке «соціальне підприємство» на прикладі ресторану «Dobrakarma» у Вроцлаві. Воно було створено на грантові кошти та власні збереження команди. Після 5-ти років старань керівників, ресторація є дуже популярною та прибутковою. Кошти розподіляються так: є фіксована заробітна плата команді закладу, сплата комунальних послуг, а залишок повністю витрачається на реалізацію та підтримку різних соціальних проектів. Тобто соціальні проекти можуть бути незалежними від донорів, а заробляти самостійно.» – ділиться своїми враженнями Вікторія.

У навчальному модулі взяли учать 25-ть громадських активістів з Львову, Києва, Харкова, Ужгорода, Києва, Одеси та наша Вікторія з Полтави, що є координатором Полтавського штабу ВБФ «Серце до Серця».

«Такі подорожі та нові знайомства сприяють розширенню власного бачення світу, дають можливістю перейняти чужий успішний досвід, дізнатися масу нової цікавої інформації та краще зрозуміти себе. Ніколи не бійтеся використовувати різноманітні можливості. На цих сайтах http://gurt.org.ua та http://diem.studway.com.ua/ їх вдосталь ;) Зроби крок на зустріч до своїх подорожей та пригод !» - закликає Рєпка Вікторія.

          

З досвіду реалізації Концепції практико-орієнтованого навчання студентами спеціальності 073 «Менеджмент»

Для забезпечення якісного виконання Програми реалізації «Концепції практико-орієнтованого навчання в університеті на 2016–2020 рр.» кафедра менеджменту активно співпрацює з полтавськими підприємствами. Так, в рамках вивчення дисципліни «Введення в професійну діяльність та історія менеджменту» для студентів першого курсу спеціальності 073 «Менеджмент», що прибули на навчання з дальнього зарубіжжя (Пакистан, Нігерія, Марокко, Гана) завідувачем кафедри менеджмент, професором Шимановською-Діанич Л.М. та доцентом кафедри менеджменту Чайка І.П. в листопаді 2017 року було організовано та проведено виїзне заняття у ТОВ «Фінанс-Лайн». Основним видом діяльності підприємства є обслуговування страхових компаній на ринку України, допомога громадянам у вирішенні спірних питань в страхових справах. ТОВ «Фінанс-Лайн» співпрацює з провідними страховими компаніями Франції і Швейцарії. Студенти поспілкувались з провідними фахівцями ТОВ «Фінанс-Лайн», отримали відповіді на свої питання щодо організації роботи підприємства. У подальшому студенти зможуть проходити тут виробничу практику.

До речі, цією можливістю вже скористалась студентка з Китаю, що навчалась за спеціальністю 073 «Менеджмент»за освітньою програмою «Бізнес-адміністрування», Чжан Шитун. З 11 грудня по 7 січня 2017-2018 навчального року вона пройшла виробничу переддипломну практику у ТОВ «Фінанс-Лайн», захистила звіт і дипломну магістерську роботу та отримала диплом з відзнакою.

          

VIII Міжнародна науково-практична конференція «ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ»

Доцент кафедри менеджменту к.е.н, Барибіна Я.О  взяла участь у VIII Міжнародній науково-практичній конференції «ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ» , яка відбулася  27 жовтня 2017 року в Харківському національному університету імені В.Н. Каразіна, Північний корпус за адресою: м. Харків, площа Свободи, 4, 4 поверх, зала засідань Вченої ради. Початок роботи о 10.00. Реєстрація учасників з 9.00.

Основні напрямки роботи конференції:

          

19 жовтня 2017 року   у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» відбулась Міжнародна науково-практична конференція «МЕНЕДЖМЕНТ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ» присвячена 20-річчю кафедри менеджменту.

Метою конференції  є розробка теоретичних і прикладних основ із менеджменту розвитку соціально-економічних систем в умовах нової економіки.

Під час конференції працювали секції:

1. Менеджмент розвитку соціально-економічних систем.
2. Управління регіональним розвитком в умовах нової економіки.
3. Управління розвитком персоналу соціально-економічних систем, управління знаннями та менеджмент освіта.
4. Інформаційно-комунікаційне забезпечення та інформаційні технології в менеджменті.
5. Теорія та методологія державного управління.

Збірник тез

          

Доцент кафедри менеджменту  к.е.н.Тягунова З.О. отримала сертифікат про проходження  тижневого стажування у період з 19 по 25 листопада 2016 року у місті Лодзь в рамках проекту «Інструменти  підтримаки мобільності науковців у фінансовій  перспективі ЄС на 2014- 2020 роки, організаторами якого є Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC)» з Вищою школою оздоровчої освіти і суспільних наук (WSEZZiNS) Лодзь, Польща.

          

6 жовтня 2016 лекції для студентів напряму 073 «Менеджмент»  прочитав лектор із Сінгапуру Гері Літ на тему «Глобалізація та де глобалізація: концепції та теорії», «Від третього світу до першого: досвід трансформації Сінгапуру і Сінгапур як плакат для глобалізації». Лектор поділився досвідом роботи у Наньянському технологічнмуо університеті та у консалтинговій компанії GL Training and Consultacy Singapore.

          

14 квітня 2017 року у м. Києві на базі Національного університету біоресурсів і природокористування відбулася IV Міжнародна олімпіада з менеджменту серед молоді, яка проводиться у рамках Глобального проекту «Молодіжний творчий рух «ЕСТАФЕТА ЯКОСТІ». Національний етап олімпіади було проведено за номінаціями, що стосуються цільових систем менеджменту у відповідності до міжнародних стандартів, зокрема, систем менеджменту якості.

Студенти спеціальності «Менеджмент і адміністрування» є щорічними активними учасниками даного заходу. Під керівництвом к.е.н., доцента кафедри менеджменту Рибалко-Рак Л.А. була проведена ґрунтовна підготовка магістрів з дисципліни «Управління якістю», що дозволила продемонструвати студенткам Ляшко Наталії та Заліській Вікторії високий рівень знань при виконанні запропонованих завдань олімпіади.

          

Марія Лисенко, к.е.н., доцент кафедри менеджменту ВНЗ УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі» виграла конкурс серед 250 аплікантів та разом з командою 20 талановитих бізнесменів та інноваторів пройшла піврічне стажування за програмою «Молоді підприємці 2016».

Програма була організована Норвезько-українською торговою палатою (NUCC) за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії.

Ідея програми полягала в об’єднанні талановитих та амбіційних молодих підприємців із Норвегії й України.

Стажування відбулося в м. Буде, на Лофотенських островах, м. Київ, м. Львів, м. Осло. У процесі стажування учасники мали честь спілкуватися та навчатися в головних виконавчих директорів провідних норвезьких та українських компаній у різних сферах (інноваціях, інформаційних технологіях та комунікаціях, соціальних інноваціях, бізнес освіті, енергетиці, міжнародній співпраці, туризмі, юриспруденції, рибному господарстві й фермерстві) та навіть з Президентом норвезького парламенту.

Командна робота над бізнес-кейсами тривала з 20.04 по 29.09. 2016 року.

Після завершення програми Лисенко Марія разом із командами презентувала два проекти:

Як результат стажування Марія Лисенко отримала:

          

Навчання розширює горизонти

К.е.н., доцент кафедри менеджменту Чайка І.П. взяла участь у тренінгу «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)». Тренінг було проведено науковцями кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у відповідності до умов гранту Jean Monnet Fund між університетом та Виконавчою агенцією Європейського Союзу з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури (Європейська комісія).

Тренінг, основною метою якого є поширення європейського досвіду відповідальних бізнес-практик, адаптація та впровадження його у викладацьку діяльність, тривав з третього по восьме жовтня 2016 року.

Заняття проводила високопрофесійна команда тренерів, серед яких д.е.н., проф. Панченко Євген Григорович (лауреат премії імені О. Шліхтера НАН України у галузі економіки, почесний професор Гарвардської школи бізнесу (США), д.е.н., проф. Петрашко Людмила Петрівна та інші.

Як учасник тренінгу Чайка І.П. поглибила свої знання з питань сучасних бізнес-практик КСВ, вдосконалила стиль роботи в єдиній команді, отримала можливість взяти особисту участь у створенні підручника за заявленою тематикою, а також розширила власну комунікаційну професійну мережу.

На основі отриманої в процесі навчання інформації професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту запланував курс тренінгів в рамках роботи професійного наукового студентського клубу «Школа сучасного менеджменту», який очолює к.т.н., доцент, заслужений працівник освіти України Талалаєв Володимир Опанасович.

          

20-РІЧЧЯ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ

До 20-річчя кафедри менеджменту студенти, аспіранти  та викладачі університету підготували святковий концерт. Зі святом кафедру привітали і керівництво, і колеги. Привітати рідну кафедру з ювілеєм прийшли і її випускники, як першого року випуску, так і усіх наступних років. Випускники висловлювали слова любові та вдячності за знання та тепло, отримане за роки навчання, ділилися своїми досягненнями та планами на майбутнє. Зі слів випускників, саме менеджмент дав їм необхідний фундамент для реалізації своїх талантів в успішній кар’єрі.

          

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція
«МЕНЕДЖМЕНТ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ»

14–15 травня 2015 року   у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці», присвячена 20-річчю кафедри менеджменту.

Мета конференції  - розробка теоретичних і прикладних основ із менеджменту розвитку соціально-економічних систем в умовах нової економіки.

У заході взяли участь 135 учасників, серед яких знані у світі науковці: В. І. Ляшенко, д. е. н., професор, академік АЕН України, В. В. Стадник, д. е. н., профессор, Г. В. Козаченко, д. е. н., професор, Ю. С. Погорелов, д. е. н., доцент,  М. Д. Балджи, д. е. н., професор О. М. Руденко, д. держ. упр., професор. Інтерес до менеджменту розвитку соціально-економічних систем у новій економіці об’єднав науковців із  8 країн світу, серед яких Україна, Польща, Франція, Латвія, Білорусь, Молдова, Азербайджан та Грузія.

Напрями конференції  викликали практичний інтерес у генерального директора  ОДТРК «Лтава» Є. Р. Лопушинського, заступника голови правління ПАТ «Страхова компанія «Саламандра»» А. В. Коноза,  заступника директора комерційного збуту топлива та електричної енергії ПРАТ «Полтаваобленерго» Яремченка Ю. С.

У конференції взяли участь 34 доктори наук, 48 кандидатів наук, аспіранти та викладачі кафедр, магістранти.

Із привітальними словами до учасників і гостей конференції на пленарному засіданні звернулися:

Конференція проходила за ініціативи кафедри менеджменту Полтавського університету економіки і торгівлі та працювала за напрямами:

 1. Менеджмент розвитку соціально-економічних систем.
 2. Управління регіональним розвитком в умовах нової економіки.
 3. Управління розвитком персоналу соціально-економічних систем, управління знаннями та менеджмент освіта.
 4. Інформаційно-комунікаційне забезпечення та інформаційні технології в менеджменті.
 5. Теорія та методологія державного управління.

Крім того, всі учасники та гості конференції були запрошені на екскурсію славетними місцями Полтави та Полтавщини.

На заключному пленарному засіданні учасники конференції поділилися своїми враженнями про роботу конференції, відзначили кращих доповідачів, обговорили рекомендації щодо вдосконалення менеджменту розвитку соціально-економічних систем у новій економіці.

За результатами роботи конференції розроблено рекомендації, видано збірник тез , у якому розглядаються методологічні та практичні основи менеджменту розвитку соціально-економічних систем в умовах нової економіки, надруковано колективну монографію.

          

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
«МЕНЕДЖМЕНТ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ»

яка відбу­деться 14 – 15 травня 2015 року.

Мета конференції – розробка теоретичних і прикладних основ із менеджменту розвитку соціально-економічних систем в умовах нової економіки.

 1. Менеджмент розвитку соціально-економічних систем.
 2. Управління регіональним розвитком в умовах нової економіки.
 3. Управління розвитком персоналу соціально-економічних систем, управління знаннями та менеджмент освіта.
 4. Інформаційно-комунікаційне забезпечення та інформаційні технології в менеджменті.
 5. Теорія та методологія державного управління.

Місце проведення: 

Полтавський університет економіки і торгівлі

Дата проведення: 

Четвер, П’ятниця 14-15 травня, 2015 - року

          

9 грудня на кафедрі менеджменту  відбулось перше засідання майстер-класу «Моделювання бізнес-процесів організацій» Школи Сучасного Менеджменту ПУЕТ. Тема: «Ідеологічна платформа сучасних систем менеджменту: функціональний чи процесний підхід?». Засідання проводилося за програмою інтелект-дебатів між збірними командами 1-3 курсу «Функціоналіст» (спеціальність МО) і командою 5-6 курсів «Процесник» (спеціальність МОА).

Дебати проводилися за 5 конкурсами,  в яких учасники команд показали добру підготовленість за тематичним напрямком дебатів, творчий підхід і  креативність у розв’язанні завдань конкурсів.

Помітною подією дебатів була активна участь в них представника реального бізнесу, комерційного директора  групи компаній «АВК Прес», випускника університету Карташова О.О. Завершилися дебати нагородженням переможців і учасників.

          

 

Осінній день, осінній день, осінній!
О синій день, о синій день, о синій!
Осанна осені, о сум! Осанна.
Невже це осінь, осінь, о! — та сама.
Останні айстри горілиць зайшлися болем.
Ген килим, витканий із птиць, летить над полем.
Багдадський злодій літо вкрав, багдадський злодій.
І плаче коник серед трав — нема мелодій…
Ліна Костенко.

Мабуть найбільшу насолоду i радість, найпалкішу любов до рідного краю,до життя викликає спілкування з природою. І ось, золота осінь знову зібрала всіх бажаючих у дружнє коло помріяти на тему «Осінь у кожного своя».

Вже традиційними стали на кафедрі менеджменту поетичні зустрічі, натхненником яких став Денис Вітренко, студент напряму підготовки «Менеджмент туристичного бізнесу».

Особливим подарунком стали власні вірші Давидян Діани (МО-11) та Катеринича Олексія (студент 5 курсу ПНТУ), вокальними талантами нас порадували Цовінар Єгіазарян (МЗД-31) та Демченко Дарина (МЗД-41), свою майстерність декламувати вірші продемонстрували студенти:  Вітренко Денис, Бондарчук Тетяна, Демченко Дарина.

До ініціативи студентів приєдналися і викладачі кафедри менеджменту: Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна, Барибіна Яніна Олександрівна, Лисенко Марія Олексіївна, Кісіль Олександр Миколайович; міжнародної економіки Горячов Олександр Володимирович; педагогіки, культурології та історії - Лебедик Леся Вікторівна.

Почитати та послухати вірші відомих поетів зібралися не тільки викладачі і студенти, а і гості: випускник кафедри Дерюгін Єгор та колишня співробітниця кафедри менеджменту Наконечна Тамара Петрівна.

Всі отримали незабутні враження та нове натхнення для наступних творчих пошуків.

Натхнення зі світу поезії вирішили взяти з собою у реальне життя.

          

20 вересня 2014р. в рамках заходів до Дня міста в парку «Перемоги» відбувся благодійний ярмарок «Створи перемогу своїми руками» в якому взяли участь викладачі кафедри Менеджменту та студенти напряму «Менеджмент»  Полтавського університету економіки і торгівлі. Всі без виключення  із задоволенням долучилися до даної акції, а виручені кошти передали на потреби АТО. Серед менеджерів немає байдужих, а є лише ті хто своєю клопіткою роботою намагається допомогти українському воїну. Приємно було бачити те як і студенти і викладачі спільно об’єднавши зусилля ділилися своїми талантами з виготовлення жіночих прикрас, об’єктів декору і запашних ласощів. Кирпа Віра та Зайцева Діана студентки першокурсниціразом з подругами підхопили ініціативу Лисенко Марії Олексіївни та Кужель Наталії Леонідівни. Наша родина  радо  приймає студентів із окупованих Луганщини та Донеччини і бажає відчути їм тепло, затишок полтавської родини та всієї неподільної  Незалежної України.

          

Екскурсія до Полтавського літературно-меморіального музею В.Короленка студентів програми професійного спрямування «Менеджмент туристичного бізнесу».

23 квітня 2013 доцент кафедри менеджменту організацій та ЗЕД Барибіна Яніна  провела  виїзне заняття  для  групи МТБ-42 (напряму «Менеджмент» програми професійного спрямування «Менеджмент туристичного бізнесу»)  з дисципліни «Менеджмент туристичного бізнесу» та «Основи анімаційної діяльності».

Готуючись до заняття, спільно із студентами було проведено оцінку туристичних можливостей м.Полтава,яка дозволила зробити висновки,що місто має значну кількість туристичних об’єктів,і не дарма його називають «малими Афінами». Проте існує низка недоліків у формуванні туристичної інфраструктури, а саме: незадовільні дороги, пішохідні тротуари, недоступність  до об’єктів показу для людей з обмеженими можливостями та інші проблеми на вирішення яких орієнтовані наукові теми кафедри.

Пішохідна весняна  екскурсія містом до  музею В.Г. Короленка  вдалася.

До того ж, студенти ППС «Менеджмент туристичного бізнесу» поділились своїми знаннями з історії Полтави  зі студентським активом напряму «Менеджмент організацій та адміністрування», які протягом року були активними учасниками заходів ініційованих кафедрою менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності.

Приємним сюрпризом стало чаювання на ганку садиби В.Г.Короленка,студенти спробували особливий короленківський чай з 13 трав та однієї квітки. А що то за квітка,може спробувати і здогадатись кожен, хто відвідає Полтавський літературно-меморіальний музей В.Короленка.

          

XXXVІ наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2012 рік

16 квітня 2013 року відбулась XXXVІ наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2012 рік.

В роботі конференції працювала секція «ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ» на якій студентами під керівництвом викладачів кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності було представлено низку досліджень за такими темами:

1.  Актуальні проблеми сучасної кадрової політики організації
Зуб  Юлія Василівна, МОА-52м
(керівник – Шимановська-Діанич Л.М., д.е.н., професор)

2.  Формування механізму адаптації персоналу підприємства
Палкіна Марина Олегівна, МОА- 52м
(керівник – Стаблянко-Авраменко М.С., асистент)

3.  Формування технічного забезпечення управління підприєм­ством
Марченко Владислав Олександрович
(керівник –  Філіна С.В., асистент)

4.  Слабка стать – у сильному суспільстві (Жінка - керівник) 
Чикирис Альона Ігорівна – МО (МТБ)-42
(керівник – Лисенко М.О.)

5.  Досвід застосування сучасних методів управління персоналом на прикладі вітчизняних та зарубіжних підприємств
Калашник Аліна Вікторівна, МОА-51м
(керівник – Остряніна С. В., к.е.н., доцент)

6.  Проблеми стратегічного управління персоналом підприємства
Котьман Татьяна Вікторівна, МОА-51м
(керівник – Московченко М.О., асистент)

7.  Кластеризація в туризмі: реалії та перспективи.
Скуб Наталія, МО (МТБ) - 42
(керівник – Барибіна Я. О., к.е.н., доцент)

8.  Соціальна відповідальність туристичного бізнесу
Палій Ольга, БА-51
(керівник –Барибіна Я.О., к.е.н., доцент)

За результатами засідання секції визначились переможці:

1 місце

Кластеризація в туризмі: реалії та перспективи.
Скуб Наталія,МО (МТБ)-42
(керівник – Барибіна Я. О., к.е.н., доцент)

2 місце

Актуальні проблеми сучасної кадрової політики організації
Зуб  Юлія Василівна, МОА-52м
(керівник – Шимановська-Діанич Л. М., д.е.н., професор)

3 місце

Слабка стать – у сильному суспільстві (Жінка - керівник) 
Чикирис Альона Ігорівна – МО (МТБ)-42
(керівник – Лисенко М. О.)

Колектив кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності бажає студентам нових наукових здобутків творчого неспокою!!!!!!

          

Дні менеджменту в ПУЕТ

З 1 по 4 квітня 2013 року кафедрою  менеджменту організацій та ЗЕД, яку очолює професор, д.е.н Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна  було проведено низку заходів  в рамках святкування «Днів менеджменту».

З метою залучення студентської молоді та активу студентського самоврядування до процесу управління кафедрою, напередодні проведення «Днів Менеджменту» було оголошено кастинг на заміщення вакантних посад.

За рішенням «Кадрової комісії» було прийнято рішення погодити заміщення вакантних посад, а саме:

завідуюча кафедрою Борунова Катерина (МО-31)
Заступники завідуючої кафедри за процесами:
Навчально-методична робота – Зуб Юлія (МОА-52)
Наукова робота – Палкіна Марина (МОА - 52)
Профорієнтаційна та виховна робота  - Іванченко Яна (МО31) та Марченко Владислав (МОА-52)

В рамках заходів  Днів «Менеджменту» «провідними викладачами» кафедри було проведено  консультації для виконання науково-дослідної та науково-педагогічної практики для студентів напряму «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування» (Зуб Юлія, Палкіна Марина, Кравченко Микола, Марченко Владислав, Кричун Маргарита).

Обов’язки лаборантів виконували: Дєрюгін Єгор (МОА 51),Терентій Богдан (МО 31), Кричун Маргарита,Кравченко Микола (МОА52).

Студенти отримали неабиякий досвід  в організації навчального процесу, пройнялися виховною роботою, а дехто, як от Дєрюгін Єгор, відкрили в собі нові професійні якості та потенціал. Єгор несподівано для себе із задоволенням прокидався о 6 годині  ранку та з особливим запалом керував не лише лаборантами але й «провідними викладачами».

Думка студентів які заміщували вакантні посади  була одностайною  – частіше залучати студентів до тісної співпраці із кафедрою.

Із 2.04.2013р.  у  бібліотеці ПУЕТ діяла виставка науково-методичних робіт кафедри менеджменту організацій та ЗЕД.

За результатами голосування переможцями фотовиставки на тему: «Моє управлінське майбутнє»  став дружній колектив  групи  МОА 52 ідейним лідером і натхненником якої є куратор асистент Лисенко Марія.

За традицією, яка склалась на кафедрі, відбулось засідання клубу «Менеджер» (керівник Барибіна Я.О). Проте, слід зазначити, що у цьому році засідання проводилось дещо у оновленому форматі. Зокрема, учасниками засідання були не тільки студенти напряму «Менеджмент, але  й інших спеціальностей «Економічна кібернетика», «Облік та аудит».

Крім того, студентам сподобалась «жвава і весела наука», адже на засіданні  клубу не просто зачитувались доповіді, а відбувався жвавий обмін думками, використовувались інтерактивні форми спілкування.

Переможцями  в різних номінаціях стали:

Мицик Юлія (гр. МОА -51) «Системно-науковий підхід до управління» (Інвестиції в людський капітал)
Бондарчук Тетяна (гр.МО-43і) «За ексклюзивний підхід» (Кабінет менеджера в африканському стилі)
Московець Аліна (БА -51) «За креативний підхід до науки» (Нова стара казка про бюджетування)
Палій Ольга (БА-51) «За харизматичний підхід до науки»  (Як стати багатим)
Гнидюк Ірина (ЕК-31) «Інноваційний підхід» (Інформаційні системи у менеджменті).

Колектив кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності висловлює щиру подяку  завідувачам кафедр та колективам викладачів які підготували студентів-учасників Клубу, а саме завідувачу кафедри економічної кібернетики д.е.н професору Рогозі М.Є. та завідувачці кафедри обліку та аудиту к.е.н професору  Веризі Ю.А.

4.04.2013р. студентами спеціальності «менеджмент організацій та адміністрування»  спільно із викладачами було проведено «КВЕСТ» для студентів Полтавського кооперативного технікуму. Після якого відбулось засідання  на якому було відведено підсумки проведення «Днів Менеджменту».

Урочисту мить підсолодили пирогами та  дружніми іграми.

Колектив кафедри та студентство щиро дякує за копітку працю  в підготовці та проведенні «Днів Менеджменту»  асистенту Кужель Наталії.

Приємним подарунком  під час проведення «Днів менеджменту»  стала звістка про підтвердження  наукового ступеню доктора економічних наук  завідувачу кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності  Шимановській-Діанич Людмилі Михайлівні.

Студенти швидко зорієнтувались  і оригінально привітали разом із колективом кафедри Людмилу Михайлівну.

          

Викладачі кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності взяли участь у семінарі «Комунікація у музеях як інструмент для досягнення життєздатності».

26–27 березня 2013 року в Національному центрі  народної культури «Музей Івана Гончара» відбувся семінар Марії Влачу (Португалія) «Комунікація у музеях як інструмент для досягнення життєздатності».

З метою отримання практичного сучасного досвіду в управлінні організаціями туристичної індустрії доцент кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності, к.е.н  Яніна Барибіна традиційно взяла участь у комплексній тренінговій програмі, яка реалізується  в рамках проекту  «Культурне надбання» Фонду Рената Ахметова «Актуальний музей: стратегія динамічного розвитку».

Актуальний і доступний музей – це результат роботи всіх, хто самовіддано працює у ньому: від директора, який керує і приймає важливі рішення, до працівника, котрий продає квитки і першим зустрічає відвідувачів.

В рамках тренінгу  розглянуто комунікаційні інструменти для створення продуманих, ефективних і реалістичних стратегій, які можна адаптувати до потреб будь-якої організації, що дозволить музеям запропонувати кращі послуги і, таким чином, виконувати свою місію і вибудовувати більш стабільне, життєздатне майбутнє. У програмі семінару – розгляд таких тем, як культурна причетність: мотивації і потреби; культурна комунікація; фізична й інтелектуальна доступність; соціальні медіа; дослідження відвідувачів та інші.

          

IV Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»

21-22 березня 2013 р. доцент кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності Яніна Барибіна взяла участь в роботі IV Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання», яку проводила кафедра управління розвитком туризму Черкаського державного технологічного університету.

За результатами роботи на пленарному та секційних засіданнях досягнуто мети конференції - теоретично узагальнено наукові дослідження та розроблено практичні рекомендації щодо проблем розвитку та управління потенціалом підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.

На конференції було розглянуто широкий спектр проблем за такими напрямками:

Жваве обговорення викликав виступ Яніни Барибіної щодо «міфодизайну» у формуванні та розвитку туризму на Черкащині.

          

Лемешко Любомир Артурович студент 4 курсу напряму «Менеджмент туристичного бізнесу» факультету економіки та менеджменту здобув яскраву перемогу у чемпіонаті України та чемпіонаті України серед молоді в програмі міжнародних змагань.

Ljubomir Lemeshko the 4-year student majoring in Management of Touristic Business has won the Ukraine Swimming Championship

Бажаємо Любомиру нових звершень, міцного здоров’я, бадьорості духу, вдалих стартів і нових яскравих перемог у «Світовій універсіаді».

Кафедра менеджменту організацій
та зовнішньоекономічної діяльності

          

Wеb-конференція молодих вчених «Особливості розвитку регіонів України в нових економічних умовах»

7 березня 2013 р відбулась Четверта всеукраїнська наукова web-конференція молодих вчених «Особливості розвитку регіонів України в нових економічних умовах» ініціатором якої традиційно є  Таврійський національний університет  Ім. В.І. Вернадського за участі:

З вітальним словом виступили проректор з наукової роботи Карпенко О.В та завідувач кафедри менеджменту організацій та  ЗЕД проф. Шимановська-Діанич Л.М. наукову школу менеджменту  Полтавського університету економіки і торгівлі було представлено науковими роботами студентів  магістерської підготовки  «Менеджмент організацій та адміністрування». З доповідями виступили студентки Зуб Юлія (Управління кадровою політикою підприємства в умовах трансформації економіки України) та Мицик Юлія (Сутнісна класифікація конкурентних стратегій) та викладачі кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності  доценти Барибіна Я.О. Остряніною С.В.

          

12-го лютого 2013 р. викладачі  Полтавського університету економіки і торгівлі відвідали загальноосвітні школи  м. Кременчука з метою профорієнтаційної роботи.

Асистент кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності  Кужель Н.Л. провела виховну бесіду з учнями 11-го класу Кременчуцької ЗОШ №7 на тему «Як стати успішним?».

Випускники школи уважно вислухали викладача і прийняли запрошення відвідати ПУЕТ особисто  16 лютого під час Дня відкритих дверей.

          

12 лютого 2013 р. у Полтавському університеті економіки і торгівлі проходили підвищення кваліфікації з курсу «Менеджмент » викладачі коледжів і технікумів.

Провідними спеціалістами кафедри «Менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності» проведені лекційні заняття та ознайомлення з новими дистанційними курсами з «Основ менеджменту».

З метою подальшого вступу випускників коледжів та технікумів до ПУЕТ була проведена профорієнтаційна робота та передано запрошення для студентів відвідати університет на День відкритих дверей.

          

19 грудня  доцентом кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності Барибіною Я.О. було проведено виїздне практичне заняття з дисципліни «Екскурсійний менеджмент» для студентів програми професійного спрямування «Менеджмент туристичного бізнесу». Студенти відвідали  постійно діючу пожежно-технічну виставку  Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій.

Тематично зали поділені:

Виставкові зали постійно оновлюються та доповнюються новими експонатами. Встановлено макет „Автоматичне гасіння пожежі інертним газом у обчислювальному центрі”, введено в дію макет „Пожежонебезпечні миючі засоби”. У 1989 році в розділі „Пожежна безпека об”єктів з масовим перебуванням людей” встановлено макет Полтавського академічного обласного музично-драматичного театру ім. М.В.Гоголя. Під час роботи останнього імітується пожежа на сцені з опусканням протипожежної завіси та евакуацією людей.

Виставка дієвий наочний засіб протипожежної пропаганди, спрямований передусім на учнівську та студентську молодь. Для відвідувачів виставки створюється така емоційна атмосфера, що кожен відвідувач залишаючи виставку стає твердо впевненим у тому, що кожне порушення пожежної безпеки не тільки загрожує великою бідою, а й представляє собою анти суспільний проступок.

Слід зазначити, що навіть попри насичений та змістовний фонд виставки, статусу музею не надано. Виставка користується жвавим попитом не лише серед молоді, про що свідчать записи відвідувачів у книзі відгуків. Саме тому відділ туризму та курортів Полтавської ОДА звернулись із проханням до керівництва Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій включити виставку до туристичних путівників Полтави та Полтавської області.

Студенти  ППС «Менеджмент туристичного бізнесу» ознайомились із особливостями виставкової діяльності та виявили принципову різницю між екскурсіями в музейних закладах та виставках.

          

22-24 листопада 2012 року завідувач кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності професор Шимановська-Діанич Л.М та доцент кафедри Барибіна Я.О. взяли участь Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та практика управління економічним розвитком»,  яка відбулася у місті Київ.

Організатором конференції є Всеукраїнська спілка вчених-економістів, яку очолює, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри стратегічного управління економічним розвитком ДонНТУ Олександр Кендюхов. Серед співорганізаторів провідні ВУЗи України в числі яких і Полтавський університет економіки і торгівлі.

Із постановчою доповідю на тему «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ» виступив Олександр Кендюхов, голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів, д.е.н., професор, академік АЕН України, завідувач кафедри стратегічного управління економічним розвитком ДонНТУ,

На конференції із актуальними проблемами виступили:

Роберт Нижегородцев, завідуючий лабораторією Інституту проблем управління Російської академії наук, д.е.н., виступив із доповіддю на тему «ЭКОНОМИКА ИНФЛЯЦИОННОГО РАЗРЫВА И ПЕРСПЕКТИВЫ АНТИКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ»;

Ян Віктор, професор Краківського університету економіки (Польша), д.е.н., «THE ARCHITECTURE OF MARKETING STRATEGIES BY POLISH EXPORTERS IN  INTERNATIONAL MARKETS»;

Ерік Найман, керуючий партнер інвестиційної компанії «Capital Times», д.е.н., «ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ІНВЕСТУВАННЯ»;

Юлія Ролофф, професор Школи Бізнесу Рене, «Research on brief on a study of corporate ownership, non-wage benefits and firm performance in Ukraine» та інші.

На другий день конференції під час засідання Круглого столу було нагороджено активних учасників.

          

8 листопада 2012 року кафедрою менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності було проведено конкурс «ПРОФФЕСТ» на кращого знавця в галузі менеджменту серед студентів випускних курсів Черкаського кооперативного економіко-правового коледжу. Студенти проявили свої здібності з дисциплін «Менеджмент» та  «Зовнішньоекономічна діяльність». Конкурс відбувся в тестовій формі. За результатами конкурсу обрано 9 фіналістів. Їх було запрошено на ІІ тур конкурсу, який відбувся 16 листопада в Полтавському університеті економіки і торгівлі.

Фіналістами стали:

1. Прітченко Світлана
2. Ярмоленко Руслан
3. Кокорев Олександр
4. Торовець Дар’я
5. Терещенко Таня
6. Кононенко Дмитро
7. Польова Інна
8. Гуля Руслан
9. Терещенко Валентина

Зустріч студентів коледжу та викладачів кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності відбулась у дружній атмосфері. Гості прийняли участь у святкуванні міжнародного Дня студента, побували на екскурсії по визначним та історичним місцям Полтави, яку провела, кваліфікований екскурсовод, студентка групи БА-51 Палій Ольга.

Студенти Черкаського кооперативного економіко-правового коледжу подякували за теплий прийом та висловили побажання побувати в ПУЕТ вже в якості студентів.

          

15 та 16 листопада відбулася VІ Міжрегіональна виставка – турсалон «Відпочивайте на Полтавщині!» за участі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на якій було представлено програми професійного спрямування «Менеджмент туристичного бізнесу», «Економіка туристичного бізнесу» за якими здійснюється підготовка бакалаврів на факультеті економіки та менеджменту.

Студенти отримали  завдяки волонтерській участі в турсалоні, яка  вже стала традиційною, можливість прийняти участь у просуванні регіонального продукту Полтавщини, Кіровоградщини, Київщини та інших областей.

Під час засідання круглого столу за участі представників громадських організацій туристичного спрямування,  керівників та викладачів навчальних закладів  м. Полтави  «Актуальні питання підготовки кадрів для туристичної галузі» доцент кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності  Яніна Барибіна наголосила на основних конкурентних перевагах в підготовці «Менеджерів туристичного бізнесу» в основі формування яких лежать базові принципи, перш за все, якість та високий рівень кваліфікації викладацького колективу який забезпечує навчальний процес та потужна матеріально-технічна база.

Обговорюючи  питання підготовки та  розвитку кадрового потенціалу підприємств туристичної галузі начальник Відділу туризму та курортів Полтавської облдержадміністрації відмітила роботу волонтерів та подякувала провідним викладачам доценту кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності  Яніні Барибіній та доценту кафедри економіки підприємства Натілії Сагалаковій.

          

1 листопада в конференц-залі Полтавського університету економіки і торгівлі відбулося засідання круглого столу «Актуальні питання розвитку туристично-рекреаційної сфери Полтавщини та її кадрового потенціалу» за участі провідних викладачів кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності та студентів програми професійного спрямування «Менеджмент туристичного бізнесу».

Роботу круглого столу розпочали ректор ПУЕТ Нестуля Олексій Олексійович та заступник голови Полтавської облдержадмінстрації Шадчиєв Віктор Миколайович.

Основні завдання державного регулювання туристичної галузі Полтавщини висвітлила Оніщук Лариса Миколаївна – начальник відділу з питань туризму та курортів Полтавської облдержадміністрації.

В ході проведення круглого столу виник конструктивний діалог між представниками влади (Полтавська обласна державна адміністрація відділ туризму та курортів), бізнесу (готель «Галерея», етнокультурний центр «Весела садиба»), громадськості (ГО «Обласний туристичний кластер») та освітян.

Досвідом підготовки менеджерів туристичного бізнесу поділились декан факультету економіки та менеджменту  ПУЕТ, к.і.н., доцент Делія Оксана Вікторівна та Барибіна Яніна Олександрівна к.е.н, доцент кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності. Серед питань які обговорювались були: актуальні питання підвищення фахового рівня працівників туристичного бізнесу; організаційно-методичні засади забезпечення розвитку спортивного туризму у Полтавській області; вирішення питань кадрового забезпечення ресторанно-готельного комплексу та інші.

Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності вже 5 років здійснює підготовку фахівців за програмою професійного спрямування «Менеджмент туристичного бізнесу».

2011 року кафедрою було ініційовано підписання Угоди про співпрацю між ПУЕТ та відділом туризму та курортів Полтавської ОДА що суттєво посприяло отримати студентам місць практики у відділах туризму та курортів обласних та районних адміністрацій.

За період створення ППС «Менеджмент туристичного бізнесу» напрацьована потужна навчально-методична база з викладанням  8 спеціальних дисциплін циклу професійного спрямування, здійснюються наукові дослідження та дипломні роботи за туристичного тематикою.

Кафедра забезпечує підготовку  не лише менеджерів туристичного бізнесу а й фахівців готельно-ресторанного бізнесу, для них передбачено цикл дисциплін професійного спрямування: «Менеджмент готельно-ресторанного господарства», «Комунікаційний менеджмент готельно-ресторанного господарства», «СПА-менеджмент» та інші

За підтримки відділу туризму та курортів Полтавської ОДА та міського відділу культури та туризму маємо можливість презентувати наш університет в інших містах України та зарубіжжя перебуваючи на наукових конференціях Студенти  ППС «Менеджмент туристичного бізнесу» є активними волонтерами туристичного-салону « Відпочивайте на Полтавщині» та інших виставок.

В результаті обговорення перспектив  розвитку туристично-рекреаційної сфери Полтавщини  та її кадрового потенціалу, кафедрою менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності  було запропоновано низку кластерних ініціатив:

ПУЕТ повинен бути структурним елементом кластеру, виконувати функцію науково-технічного забезпечення бізнес-процесів, а також сприяти реалізації такого напряму як підвищення процесу використання знань.

Входження ПУЕТ до кластеру повинно орієнтуватися не на спонтанну концентрацію різних наукових та технічних розробок, а на певну систему розповсюдження нових знань і технологій. В цьому випадку ПУЕТ може бути фокусом кластерної стратегії.

Напередодні доцент кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності Барибіна Яніна Олександрівна взяла участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку» Чернівецького національного університету, на якій гідно представила не лише ПУЕТ, але й туристичну привабливість Полтавщини.

          

5-7 жовтня у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «МАРКЕТИНГ ТА БРЕНДИНГ ТЕРИТОРІЙ: ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» учасником якої стала к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі» Яніна Барибіна.

Основними тематичними напрямками конференції були:

На  пленарному засіданні у Мармуровій залі університету із вступним привітанням виступили  Лопатинський Ю.М. – д.е.н.,проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Чернівецького національного університету  ім. Ю. Федьковича Нікіфоров П.О. – д.е.н. проф., декан економічного факультету ЧНУ, зав.кафедри фінансів

Буднікевич І.М. – к.е.н доц..зав. кафедри маркетингу Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича з доповіддю на тему «Сучасні контури системи маркетингу міста»

Хімійчук С.М. –начальник Департаменту економіки Чернівецької міської ради «Практичні аспекти розробки бренду міста Чернівців»

Папієв М.М.  –к.е.н.,головам Чернівецької облдержадміністрації (доповідь «Україна і світ:виклики нового століття»)

Павел Д.Д. – начальник управління інфраструктури та туризму  Чернівецької облдержадміністрації (доповідь «Перспективи розвитку туризму на Буковині»)

Кифяк В.Ф.  –д.е.н,декан факультету менеджменту,туризму  та ресторанного господарства ЧТЕІ КНТУ (доповідь «Напрямки формування стратегії розвитку територіальної рекреаційної ситеми Буковини»)

Відбулась презентація подієвого інтернет-сайту м. Чернівці

Доцент кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності  ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі» Яніна Барибіна прийняла участь  в роботі секції за напрямом «Маркетинг у секторах національної економіки та проблеми розвитку регіонів» виступила з доповіддю на тему «Процес стратегічного маркетингового планування розвитку музеїв»

Жвавою та результативною виявилась дискусія під час засідання Круглого столу  «Маркетинг туристичних територій як чинник регіонального розвиту» за участі представників бізнесу, громадськості та влади, де було представлено ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі»   в напрямку підготовки  фахівців з «Менеджменту туристичного бізнесу». Туристично-рекреаційну привабливість Полтавщини було вдало представлено завдяки іміджевій продукції яку люб’язно надав відділ туризму та культурної спадщини управління культури Полтавського міськвиконкому.

Після круглого столу результати роботи представили учасники фокус-групи з тестування концепції бренду міста Чернівців.

Організатори конференції провели екскурсію по місту, яке поправу носить назву «Чернівці – оаза дивини» або малий Париж та резиденцією митрополитів Буковини та Далмації

Далі була напружені але цікаві майстер-класи провідних практикуючих маркетологів міста, дизайнерів, фотохудожників, народних майстрів, шеф-кухарів, художників

Підводячи підсумки конференції та нагороджуючи учасників  було намічено спільні дії кафедри маркетингу ЧНУ ім. Ю. Федьковича і кафедри менеджменту організацій та ЗЕД ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі» в  науково-дослідній роботі студентів, аспірантів та викладачів.

Кафедра менеджменту організації та
зовнішньоекономічної діяльності

          

Міжнародний студентський форум

Стала традицією щорічна участь студентів Полтавського університету економіки і торгівлі, що навчаються за  спеціальностями „Менеджмент організацій і адміністрування”, „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, „Бізнес-адміністрування”, в роботі Міжнародного студентського форуму „Модель країн Вишеградської четвірки в інтеграції молоді у єдиний науково-культурний простір” (м. Луцьк). Організаторами форуму виступають Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та навчальні заклади України, Словакії, Польщі, Чехії.

В цьому році студенти приймали активну участь у роботі секцій: „Концептуальні засади формування менеджменту і маркетингу в Україні та країнах Вишеградської четвірки”та „Економіка та управління підприємствами в трансформаційних умовах в Україні та країнах Вишеградської четвірки”.

Особливої уваги заслужили доповіді студентів Люлі Олени на тему: „Імідж організації та роль керівника у його формуванні” – (науковий керівник, д.е.н., професор, завідувачка кафедри МО та ЗЕД – Маркіна І.А.) та Дубенської Марії „Особливості організації особистої праці менеджера” – (науковий керівник, к.е.н., доцент кафедри МО та ЗЕД – Остряніна С.В.)

За свої наукові досягнення Люля О.С. була нагороджена дипломом за І місце, а науковий керівник Маркіна І.А. – відзначена подякою за високий рівень підготовки учасника. Студентку Дубенську Марію відзначено грамотою Волинської обласної державної адміністрації за перемогу в номінації „Студент-раціоналізатор”. Загалом від кафедри МО та ЗЕД ПУЕТ у форумі прийняли участь 10 студентів, доповіді яких опубліковано в збірнику праць.

          

Полтавська обласна державна адміністрація
Відділ з питань туризму і курортів Полтавської облдержадміністрації
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра менеджменту організацій та ЗЕД 

КРУГЛИЙ СТІЛ
«Студентський потенціал у реалізації «Обласної програми розвитку туризму і курортів на 2011-2015 роки»
14 березня 2012 року

м. Полтава  вул. Коваля, 3 ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ауд. 306 о 14.00 год.

Основні напрями роботи круглого столу:

 1. Реалізація «Обласної програми розвитку туризму і курортів на 2011-2015 роки» на Полтавщині
 2. Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та закладів освіти з питань реалізації державної політики в галузі туризму і курортів на території області
 3. Сучасні підходи щодо розширення кола відвідувачів підприємств індустрії туризму

Учасники круглого столу:

В дискусії приймають участь представники туристичних підприємств м. Полтава, студенти ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ППС «Менеджмент туристичного бізнесу».

Робочі мови круглого столу:   українська, російська.

Контактна адреса:

e-mail barybinaya@ukr.net
Тел. (+38) 05322-7-48-37
Тел. (050) 8066 820 91 88
Кафедра менеджменту організацій та ЗЕД ПУЕТ
Барибіна Яніна Олександрівна

          

Напередодні старого нового року кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності провела творчу зустріч з учнями загальноосвітніх шкіл №38, №3 та „Паросток” м. Полтави. Під час привітання учні та викладачі заспівали святкових різдвяних пісень та побажали всім щасливого року, творчих здобутків та міцного здоров’я.

          

В ПУЕТ З’ЯВИВСЯ СВІЙ «АЛЬБАТРОС»

З 19 по 22 грудня 2011 року у вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проходили Дні менеджменту. У рамках свята 20.12.2011р. відбувалась посвята в члени студентського наукового професійного туристичного клубу «Альбатрос» студентів програмно-професійного спрямування «Менеджмент туристичного бізнесу». Посвята відбулась у формі проведення квест-туру «Скарби Полтави», під час якого студенти поділились на дві команди, кожна із яких отримала пакет пізнавальних та цікавих завдань, що повинні були виконані впродовж двох годин. Учасники команд із захопленням залучились до пошуку скарбів Полтави за заздалегідь складеними маршрутами:

 1. Місце закоханих
 2. Таємниця пам’ятника Слави
 3. М.В. Гоголь і Полтава
 4. Найкращий університет

Після виконання поставлених завдань, учасники команд повернулись до університету, де відбулось обговорення пригод, і продовжилось більш повне знайомство учасників клубу між собою. У результаті проведення квест-туру та конкурсів, переможців серед команд, як і годиться в клубі за інтересами, не було, тобто – перемогла дружба, що була закріплена клятвою кожного «Альбатросіка». Під кінець дійства викладачі кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності пригостили учасників квест-туру смачним тортом.

          

КОНКУРС СТІННІВОК «ЄВРОМЕНЕДЖМЕНТ-2012»

З 19 по 22 грудня 2011 року у вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проходили Дні менеджменту. У рамках свята було проведено ряд заходів, серед яких конкурс стіннівок на тему: «Євроменеджмент-2012». У результаті його проведення визначилися переможці: ними стали студенти групи МОА-52 (куратор – доцент кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності – Таран-Лала О.М.). Звісно, що перемога в конкурсі стіннівок дісталась переможцям в результаті клопіткої праці, саме тому студенти групи будуть нагороджені солодким подарунком на заключному шоу Днів менеджменту «Євроменеджмент-2012», що відбудеться 22 грудня 2011 року о 16.00 год. в актовій залі університету.

          

ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО СТУДЕНТСЬКОГО КЛУБУ «МЕНЕДЖЕР»

З 19 по 22 грудня 2011 року у вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проходили Дні менеджменту. У рамках свята 21.12.2011р. було проведено засідання наукового студентського клубу «Менеджер», в якому прийняли участь 36 студентів.

За результатами студентських доповідей з проблематики менеджменту та бізнес-адміністрування було визначено переможців. Ними стали:

1 місце

Костіна Надія, група БА-51

2 місце

Захаревич Юлія, група МЗД-51
Заморьонова Дар’я, група МЗД-51

3 місце

Даценко Євгенія, група МОА-31
Палій Ольга, група МТБ-44
Драгомирецький Ярослав, група МОА-52

Окрім переможців, подяку за креативний підхід до підготовки наукової роботи та активну участь у засіданні наукового студентського клубу «Менеджер» отримали студенти:

 1. Валах Світлана МО-51
 2. Бендіс Олександр МО-51
 3. Буслаєва Альона МО-52
 4. Кісіль Олександр МО-51
 5. Полив'яна Лілія МО-51
 6. Ярмоленко Юлія МО-52
 7. Євпак Віта МО-52
 8. Драгомирецький Ярослав МО-52
 9. Пастушенко Марина МО-51
 10. Крупницький Ігнат МТБ-44
 11. Зубенко Олексій МТБ-44
 12. Котьман Тетяна МТБ-44
 13. Печеник Дар'я МЗД-51
 14. Лукіна Ольга МЗД-51
 15. Батій Анна МЗД-51
 16. Абрамова Юлія МЗД-51
 17. Бугаєнко Валерія МЗД-51
 18. Богуславська Наталія МО-41
 19. Липенко Аліна МЗД-21
 20. Тимошенко Артем БА-51
 21. Грабовецька Марія БА-51
 22. Тищенко Ігор МО-31
 23. Клименко Ірина БА-51
 24. Ковбаса Світлана БА-51
 25. Бехов Юлія МТБ-44
 26. Дмитренко Анна МО-11
 1. Мовчан А.О. ЕП-31
 2. Резніченко М.С. ЕП-31
 3. Рябіченко Катерина МЕ-32
 4. Данько Владислав МЕ-32
 5. Воскобойник Марія МЕ-31
 6. Устименко Павло МЕ-31
 7. Бичков Олексій МЕ-31
 8. Кохреїдзе Антон МЕ-32
 9. Архіпова Олена МЕ-32

 

Звісно, що ці почесні призові місця дістались переможцям в результаті клопіткої праці, саме тому вони будуть нагороджені пам’ятними подарунками на заключному шоу Днів менеджменту «Євроменеджмент-2012», що відбудеться 22 грудня 2011 року о 16.00 год. в актовій залі університету.

          

Підсумком проведення Днів менеджменту 22 грудня 2011 року стало заключне шоу «Євроменеджмент-2012», що включало виступ команд КВК «SM», «Голівуд», «5 копеек».

З великою цікавістю викладачі та студенти університету зустріли виступ команд наших майбутніх студентів – учнів ЗОШ №3 та №38.

Родзинкою свята був виступ менеджерів факультету іноземних студентів та талановитих співаків, танцюристів, що в майбутньому готуються бути професійними керівниками.

Почесними гостями свята були багаторазові переможці університетських та міських КВК Індрісов Анвар, Моль Володимир та Безверхий Кирил.

Бурхливі оплески та гучні овації лунали протягом всього вечора. А викладачі кафедри побажали студентам наснаги, не боятися труднощів, наповнювати життя яскравими барвами, тому що самі студенти є головними сценаристами та режисерами свого майбутнього.

Закінчилось свято традиційним святковим тортом та феєрверком, що надихнули студентів на успішну здачу сесії, цікаві канікули та Новий рік.