Склад кафедри

            

Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри Менеджменту

Наукова проблема: Управління персоналом сучасної організації. Управління якістю освітньої діяльності.

Працює в ПУЕТ з 1994 р.

Має понад 130 наукових видань.

Науковий профіль

Scopus ID: 57217155843 

Researcher ID (Web of Science Core Collection): ABD-3687-2020

ORCID ID: 0000-0001-6499-0953 

GoogleАкадемия: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Jznnx8cAAAAJ

Козюра Ігор Валерійович
доктор наук з державного управління, професор кафедри менеджменту

Наукова проблема: Розвиток місцевого самоврядування в умовах державно-управлінських реформ. Досліджує теоретичні та практичні аспекти муніципального менеджменту; історичний, вітчизняний та світовий досвід публічного управління; краєзнавчі дослідження.

Працює в ПУЕТ з 2012 р.

Має понад 140 наукових і навчально-методичних видань, у т.ч. навчальні посібники.

Науковий профіль

Google Академія: scholar.google.com.ua/citations?user=8Kk-oGcAAAAJ

ORCID: 0000-0003-4681-5339

Web of Science ResearcherID: publons.com/researcher/G-3390-2017

Остряніна Світлана Василівна
кандидат економічних наук, доцент

Наукова проблема: Механізм управління конкурентоспроможністю підприємств на ринку молокопродуктів. Менеджмент та маркетинг виробничих підприємств. Логістика, складська логістика.

Працює в ПУЕТ з 1994 р.

Має  65  наукових видань.

Науковий профіль

GoogleАкадемия: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=s1V1D9gAAAAJ

Власенко Валентин Анатолійович
доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Управління персоналом», «Менеджмент», «Менеджмент і адміністрування», «Менеджмент організацій», «Управління ресурсами і витратами», «Фінансовий менеджмент», «Інвестиційний менеджмент», «Менеджмент персоналу», «Управління розвитком».

Наукова проблема: управління підприємствами та організаціями в умовах трансформації національної економіки, особливості діяльності споживчої кооперації, практика діяльності менеджерів, формування організаційно-економічного механізму управління розвитком підприємств як соціально-економічних систем, фінансовий та інвестиційний менеджмент, управління ресурсами і витратами, стратегічне управління, управління персоналом сучасних підприємств, менеджмент організацій у ринковому середовищі, методологія наукових досліджень, антикризове управління підприємством.

Працює в ПУЕТ з 2004 р.

Має 72 наукові та навчально-методичні публікації.

Науковий профіль

Google Академія URL - scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=POmiJ3MAAAAJ

ORCID - https://orcid.org/0000-0003-3892-9512

ScopusID - https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri

Барибіна Яніна Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент

Наукова проблема: Проблеми розвитку та конкурентноспроможності споживчої кооперації України. Формування потенціалу торгівельних підприємств. Управління підприємствами туристичного бізнесу та готельно-ресторанного господарства.

Працює в ПУЕТ з 2005 р.

Має 29 наукових видань.

Науковий профіль

ORCID ID: 0000-0001-8139-9081

GoogleАкадемия: scholar.google.com.ua/citations?user=jOqqFwIAAAAJ

 

Таран-Лала Олена Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент

Наукова проблема: ефективне функціонування соціально-економічних систем, стратегічний менеджмент, стратегічне управління підприємствами, контролінг, менеджмент безпеки у туристичному бізнесі, якість системи управління.

Працює в ПУЕТ з 2001 р.

Має понад 45 наукових та 35 навчально-методичних праць.

Науковий профіль

Researcher ID (Web of Science Core Collection):  E-9287-2017

ORCID ID: 0000-0002-7045-5129

GoogleАкадемия: scholar.google.com.ua/citations?user=8ihZSzQAAAAJ

Рибалко-Рак Леся Андріївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Полтавського університету економіки і торгівлі з 2008 року, автор більше 100 наукових та навчально-методичних публікацій, зокрема в Молдові, Болгарії, Литві, Білорусі, Польщі.

Читає лекції та проводить практичні заняття для студентів  освітніх програм «Менеджмент і адміністрування», «Бізнес-адміністрування» ступеня магістр, зокрема з дисциплін «Публічне адміністрування», «Методологія та організація наукових досліджень», «Управління якістю»; «Кроскультурний менеджмент», «Менеджмент конфліктних ситуацій на підприємстві» – для студентів освітньої програми «Менеджмент» ступеня бакалавр.

Сферою наукових інтересів є пошук напрямів удосконалення системи і процесу управління підприємствами та організаціями за рахунок впровадження концепцій управління якістю, адміністративного менеджменту; управління розвитком закладу вищої освіти; апробація отриманих результатів – участь у більше 70 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Науковий профіль

Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=qS2gvQIAAAAJ

ScopusID: DOI: 10.18421/TEM91-37

ORCID: 0000-0002-2269-9209

Бондар-Підгурська Оксана Василівна
Доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту. На кафедрі менеджменту працює з 1994 року.

Закінчила економічний факультет Полтавського кооперативного інституту 1993 р.

Кандидатську дисертацію з питань менеджменту інноваційної діяльності машинобудівних підприємств захистила 2002 р. у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2019 р. захистила докторську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Інституту економіки промисловості Національної академії наук України (м. Київ) на тему «Методологія управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки».

Є автором і співавтором 9 науково-дослідних тем, 14 монографій, 3 навчальних посібників із грифом МОН України («Ситуаційний менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Ділове адміністрування (Корпоративне управління)») та понад 150 наукових і науково-методичних публікацій, які представлено у різних науково метричних базах даних (у тому числі Scopus та Web of Seance).

Учасник Норвежсько-українського проекту у галузі освіти та досліджень “Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні», 2016 рік. (Довідка про впровадження результатів Міжнародного фонду соціальної адаптації (International Foundation for Social Adaptation) від 4.10.2016 р.) та проекту Модуль Жана Монне «Зовнішня політика  Європейського Союзу» за фінансової підтримки Виконавчого Агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури ЄС (Сертифікат учасника конференції «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу», 2019-2020 рр.).

Практикуючий т’ютор із питань пропаганди нововведень, гнучкого інноваційного мислення, адаптаційної мобільності, стійкості соціальних і економічних систем.

Основні напрями наукового пізнання: інноваційний менеджмент, ділове адміністрування (корпоративне управління), ситуаційний менеджмент, менеджмент іноземного інвестування, інноваційні фактори сталого соціально орієнтованого розвитку економіки.

Науковий профіль

Scopus ID: https://clck.ru/USUN6

Researcher ID (Web of Science Core Collection):  F-4891-2017

ORCID ID: 0000-0001-7792-4023

GoogleАкадемия: scholar.google.com.ua/citations?user=N7OtZuMAAAAJ

Гусаковська Тетяна Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент.

Сфера наукових досліджень: методологія дослідження розвитку національної економіки, управління організаціями в умовах постіндустріальної економіки, управління інтелектуальним капіталом організації, проблеми комерціалізації об`єктів інтелектуальної власності

Має понад 100 наукових та навчально-методичних праць

Викладає дисципліни: “Основи менеджменту”, “Менеджмент”, “Менеджмент організацій”, “Введення в професійну діяльність та історія менеджменту”, “Стратегічні комунікації в менеджменті”, “Теорія організації”, “Управління інтелектуальною власністю”, “Тренінг: Створи свій стартап та управляй ним”

Науковий профіль

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=GfryDb0AAAAJ

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9094-3613

Web of Science  ResearcherID: https://publons.com/researcher/1805443/tetiana-husakovska/

ScopusID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217156315

Чайка Інна Петрівна 
Кандидат економічних наук, доцент

Наукова проблематика: ефективність функціонування підприємства, маркетинг підприємства сфери послуг.

Працює в ПУЕТ з 2001 року.

Має понад 60 наукових та навчально-методичних видань.

Науковий профіль

Google Академія: scholar.google.com.ua/citations?user=4Atie-EAAAAJ

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8489-3015

Лозова Оксана Василівна
кандидат економічних наук, доцент

Наукова проблема: Соціально-економічний розвиток, національна економіка, інтелектуальний потенціал, комунікації, операційний менеджмент, державне управління.

Працює в ПУЕТ з 2006 р.

Має 55 наукових видань.

Викладає дисципліни: «Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент. Управління персоналом)», «Державне та регіональне управління», «антикризове управління в сфері туризму», «Комунікативний менеджмент в готельно-ресторанному бізнесі», «Операційний менеджмент».

Науковий профіль

Scopus ID: https://clck.ru/USUTT

GoogleАкадемия: scholar.google.com.ua/citations?user=YikVQ3IAAAAJ

Філіна Світлана Володимирівна
к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту.

У 2008 р. закінчила Полтавський університет споживчої кооперації України» за спеціальністю  «Менеджмент / «Менеджмент організацій»  з присвоєнням кваліфікації  магістра з менеджменту організацій. У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Процесний менеджмент торговельних підприємств споживчої кооперації України»/

У 2019 році пройшла стажування Вищій суспільно-економічній школі м. Пшеворск, Республіка Польща «Modern pedagogical methods in EU education market», по закінченню якого отримала міжнародний сертифікат (сертифікат: № IFC-WSSG/WK/257-2019). У 2020 році присвоєно вчене звання доцента.

Сферу наукових інтерересів становлять процесний менеджмент торговельних підприємств. Науковий  доробок Філіної С. В. складає понад 50 наукових праць, з яких монографії, наукові статті та стаття Scopus.

Викладає дисципліни: «Міжнародний менеджмент», «Управління бізнесом», «Проектний менеджмент», «Управління бізнес-процесами», «Управління проектною діяльністю», «Контролінг у менеджменті», «Командоутворення  та командний менеджмент»

e-mail: filinasv19@gmail.com

Науковий профіль

GoogleАкадемия: scholar.google.com.ua/citations?user=zXh_SncAAAAJ

Кужель Наталія Леонідівна 
асистент

працює на кафедрі з 2005 р.

Має понад 30 наукових і навчально-методичних видань

Сфера наукових досліджень: Оцінювання інвестиційного клімату в Україні. Менеджмент. Комунікації.

Науковий профіль

ORCID:  https://orcid.org/my-orcid

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=U6YwaZQAAAAJ

Білінська Олена Петрівна
старший викладач кафедри менеджменту

Наукова проблема: Формування системи оцінки персоналу підприємств, професійний розвиток персоналу, менеджмент персоналу в туристичному бізнесі

Працює в ПУЕТ з 2007 р. 

Має понад 40 наукових праць

Викладає дисципліни: “Менеджмент”, “Івент менеджмент”, “Мотиваційний менеджмент”, “Операційний та виробничий менеджмент”, “Управління персоналом”

Науковий профіль

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=HPB0_JkAAAAJ

ORCID: 0000-0002-4769-4586

Гуреєва Майя Юріївна
старший лаборант,  асистент

Працює в ПУЕТ з 2012 р.

Сфера наукових досліджень: Використання штучного інтеллекту в бізнесі.

Науковий профіль

Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=HtGlYGEAAAAJ