кафедра менеджменту

 

Кафедра менеджменту

          

 • Кафедра заснована в 1979 році на базі кафедри наукових основ управління.
 • В 1984 році кафедра об’єдналася з кафедрою інформаційно-обчислювальних систем в кафедру управління і інформаційно-обчислювальних систем.
 • В 1990 році кафедра була відокремлена під назвою "Управління кооперативним господарством".
 • В 1994 році кафедру реорганізовано в кафедру менеджменту.
 • З 2004 року кафедру менеджменту перейменовано в кафедру менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності.
 • З 2013 року кафедру менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності перейменовано в кафедру менеджменту.
 • З 2020 року до кафедри менеджменту приєднано сектор документознавства та інформаційної діяльності.

Завідувачі кафедри в процесі розвитку

 • Професор Жигалов Віктор Тимофійович – 1979-1990 рр.
 • Професор Ванукевич Анатолій Самуїлович – 1990-1994 рр.
 • Професор Маркіна Ірина Анатоліївна – 1994-2012 рр.
 • Професор Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна – 2012 – по сьогоднішній день

Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна,  доктор економічних наук, професор. Член двох спеціалізованих вчених рад з захисту докторських і кандидатських дисертацій, член підсекців Науково Методичноі Ради при Міністерстві освіти Украіни з Менеджменту. Закінчила Львівський торгово-економічний інститут у 1979 році, аспірантуру при Львівському торгово-економічному інституті у 1986 році, Полтавський кооперативний інститут у 1998 році, докторантуру при ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” у 2011 році. Автор понад 180 наукових та науково-методичних праць, з них 10 – навчальні посібники і монографії. Активно займається науково-дослідною роботою: очолює наукову школу кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності, здійснює керівництво дисертаційними роботами аспірантів і здобувачів, виступає розробником та керівником науково-дослідних тем на замовлення Ради Укоопспілки, Полтавської облдержадміністрації з проблем сучасного менеджменту. Під її керівництвом підготовлено та захищено 5 кандидатських дисертацій.