кафедра менеджменту

 

Навчально-методичне забезпечення спеціальності

            

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 073 Менеджмент
освітня програма "Менеджмент і адміністрування"

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Діджитал-менеджмент та адміністрування торговельних мереж

Інвестиційний менеджмент

Категорійний менеджмент

Корпоративне управління

Корпоративне управління та ситуаційний менеджмент

Менеджмент адміністрування торговельних мереж

Менеджмент онлайн бізнесу

Менеджмент організацій

Менеджмент організацій он-лайн бізнесу

Методологія та організація досліджень бізнесу

Методологія та організація досліджень у сфері менеджменту

Міжнародний менеджмент

Психологія управління

Психологія управління бізнесом

Ситуаційний менеджмент

Стратегічні комунікації в менеджменті

Технології управління якістю в сучасній організації

Тренінг. Розвиток креативності та life-management як чинник успіху в професії і житті

Управління проєктною діяльнстю підприємств

Управління розвитком організації

Управління розвитком

Управлінське консультування

Фінансовий та інвестиційний менеджмент

Фінансовий менеджмент

Курсова робота

Виробнича практика

Переддипломна виробнича практика

Кваліфікаційна робота

            

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 073 Менеджмент
освітня програма "Бізнес-адміністрування"

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вища та прикладна математика

Економічна теорія, мікро- та макроекономіка

Іноземна мова

Історія українського державотворення

Практична психологія

Соціологія та основи прикладних досліджень

Сучасні інформаційні та комунікаційні технології

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Фізичне виховання

Адміністрування підприємств ВБ, СГ та ТБ, СТ

Бізнес-право

Введення в професійну діяльність та історія менеджменту

Економіка менеджменту

Комунікаційний менеджмент в бізнесі

Креативний менеджмент

Лідерство та комунікаційні навики

Маркетинг

Маркетингові дослідження

Менеджмент якості

Дослідження бізнесу. МДБ. УЕРБ

Мотиваційний менеджмент

Національні моделі економічних систем

Операційний та виробничий менеджмент

Організаційна поведінка

Основи менеджменту

Підприємництво

Поведінка споживачів

Право (Law)

Проєктний менеджмент в бізнесі

Професійна етика і КСВ в бізнесі

Світова економіка та міжнародні економічні відносини

Статистика і прикладна статистика

Стратегічний менеджмент

Тренінг. Створи свій стартап та управляй ним

Тренінг. Шлях до успіху в менеджменті та бізнесі

Управління ланцюгом поставок

Управління персоналом

Управлінська діагностика та системний аналіз діяльності підприємства

Управлінський облік

Фінанси

Виробнича практика

Кваліфікаційна робота

Syllabuses for the Elective Courses

     Digital Business

            

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Бренд-менеджмент та PR в бізнесі

Тренінг : Розвиток креативності як чинник успіху

Менеджмент-консалтинг в бізнесі

Корпоративне управління

Управління розвитком організації та бізнесу

Фінансовий менеджмент

Управління бізнес-процесами підприємства

Інноваційний менеджмент

Діджитал-менеджмент

Курсова робота зі спеціальності

Маркетинговий менеджмент в бізнесі

Психологія управління бізнесом

Ситуаційний менеджмент

Інвестиційний менеджмент

Ризик-менеджмент та управління безпекою бізнесу

Стратегічне управління бізнесом

Виробнича практика

Переддипломна практика

Кваліфікаційна робота

            

Архів