кафедра менеджменту

 

          

Проєкти освітньо-професійної програми

Проєкт освітньо-професійної програми «Бізнес-адміністрування» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент». Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» (2022 рік)

Переглянути

Проєкт освітньо-професійної програми «Бізнес-адміністрування» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент». Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» (2021 рік)

Переглянути

Проєкт освітньо-професійної програми «Бізнес-адміністрування» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент». Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» (2020 рік)

Переглянути

Проєкт освітньо-професійної програми «Бізнес-адміністрування» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент». Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» (2019 рік)

Переглянути

Проєкт освітньо-професійної програми «Бізнес-адміністрування» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент». Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» (2022 рік)

Переглянути

Проєкт освітньо-професійної програми «Бізнес-адміністрування» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент». Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» (2021 рік)

Переглянути

          

Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів

Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів
Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на освітньо-професійну програму «Менеджмент і адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Період громадського обговорення освітньої програми – з 16 січня 2023 р. по 16 лютого 2023 р.

Переглянути

Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів
Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на освітньо-професійну програму «Менеджмент і адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Період громадського обговорення освітньої програми – з 10 березня 2022 р. по 10 квітня 2022 р.

Переглянути

Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів
Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на освітньо-професійну програму «Бізнес-адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Період громадського обговорення освітньої програми – з 10 березня 2022 р. по 10 квітня 2022 р.

Переглянути

Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів
Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на освітньо-професійну програму «Бізнес-адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Період громадського обговорення освітньої програми – з 10 березня 2021 р. по 10 квітня 2021 р.

Переглянути

          

Результати анкетування

Результати анкетування студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент та адміністрування» ступеня магістр
за ІІ семестр 2022-2023 н.р.

Переглянути

 

Результати анкетування студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент та адміністрування» ступеня магістр
за І семестр 2022-2023 н.р.

Переглянути

 

Звіт про результати опитування роботодавців щодо рівня їх задоволеності якістю підготовки випускників ПУЕТ зі спеціальності 073 Менеджмент освітньої програми «Бізнес-адміністрування» за ступенем бакалавра
за IІ семестр 2022-2023 н.р. 

Переглянути

 

Звіт про результати опитування здобувачів вищої освіти
спеціальності 073 «Менеджмент»
освітньої програми «Бізнес-адміністрування» ступеня бакалавр
за І семестр 2022-2023 н.р. 

Переглянути

 

Результати анкетування студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітніх програм «Менеджмент», «Бізнес-адміністрування» ступеня бакалавр та «Менеджмент та адміністрування» і «Бізнес-адміністрування» ступеня магістр
за ІІ семестр 2021-2022 н.р.

Переглянути

 

Результати анкетування студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітніх програм «Менеджмент», «Бізнес-адміністрування» ступеня бакалавр та «Менеджмент та адміністрування» і «Бізнес-адміністрування» ступеня магістр
за І семестр 2021-2022 н.р.

Переглянути