кафедра менеджменту

 

Спеціальності

          

Кафедра менеджменту Полтавського університету економіки і торгівлі забезпечує ґрунтовну фундаментальну, наукову, професійну та прикладну підготовку і випуск фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • Бакалавр за спеціальністю 073 Менеджмент освітньо-професійні програми Менеджмент та Бізнес-адміністрування;
  • Магістр за спеціальністю 073 Менеджмент, освітньо-професійні програми Менеджмент та адміністрування, Бізнес-адміністрування

Більш детальну інформацію про спеціальності можна знайти на сайті університету https://vstup.puet.edu.ua/

Найбільш обдаровані випускники можуть вступити і навчатися в докторантурі та аспірантурі Полтавського університету економіки і торгівлі за денною (очною) та заочною формами.