Навчально-методичне забезпечення спеціальності

            

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Інноваційний менеджмент

Управління ефективністю діяльності підприємства

Розробка і прийняття управлінських рішень

Організація роботи офісу

Ризик-менеджмент і антикризове управління підприємством

Стратегічний менеджмент

Тренінг «Шлях до успіху в менеджменті та бізнесі»

Основи менеджменту

Менеджмент

Кроскультурний менеджмент

Менеджмент конфліктних ситуацій на підприємстві

Введення в професійну діяльність та історія менеджменту

Тренінг «Створи свій стартап та управляй їм»

Управління конкурентоспроможністю підприємства

Менеджмент підприємств малого та середнього бізнесу

            

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Інноваційний менеджмент

Корпоративне управління

Інвестиційний менеджмент

Фінансовий менеджмент

Менеджмент персоналу в сфері бізнесу

Управління розвитком

Управління розвитком організації та бізнесу

Маркетинговий менеджмент в бізнесі

Ризик-менеджмент та управління безпекою бізнесу

Стратегічне управління

Стратегічне управління бізнесом

Тренінг «Розвиток креативності як чинник успіху»

Менеджмент

Менеджмент організацій

Стратегічні комунікації в менеджменті

Методологія та організація наукових досліджень

Публічне адміністрування

Управління якістю

Ситуаційний менеджмент

Тренінг «Розвиток емоційного інтелекту керівника»